!i

Dr. Lore Budiharto

Dr Lore Budiharto
Subspecialisation
Plastische en reconstructieve heelkunde
For appointment
059 41 42 21
Status
fund doctor
Accredited doctor
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Curriculum vitae

Dr. Lore Budiharto promoveerde in juni 2007 als arts aan de KU Leuven.Nadien volgde zij een opleiding in de algemene heelkunde in het H.Hartziekenhuis Roeselare. De opleiding plastische heelkunde volgde dr. Budiharto in het AZ Groeninge Kortrijk en in het UZ Gasthuisberg Leuven. Zij bekwaamde zich in de diverse velden van esthetische en reconstructieve heelkunde.Zij volbracht een opleiding microchirurgie aan het CHT KU Leuven. Dr. Budiharto heeft zich in het bijzonder toegelegd op borstreconstructies en - correcties.