!i

Apr. klin. biol. Anne-Sophie Hervent

Anne Sophie Hervent
Subspecialization
Klinisch bioloog
E-mail
Pour rendez-vous
059 41 66 00
Statut
Médecin conventionné
Médecin accrédité
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener

Zij behaalde de master farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2009. Na 4 jaar wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe therapieën voor diastolisch hartfalen behaalde ze een doctoraat in de fysiofarmacologie. Vervolgens vervolmaakte zij de master-na-master Klinische Biologie.

Ze volgde diverse opleidingen waaronder bedrijfsmanagement, kwaliteitszorg, immuunhematologische diagnostiek, antibioticabeleid en ziekenhuishygiëne.