!i

Dr. Julie Van Walleghem

Dr Julie Van Walleghem
Subspecialization
Algemene Heelkunde
Pour rendez-vous
059 41 42 21
Statut
Médecin conventionné
Médecin accrédité
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener

Dr. Julie Van Walleghem promoveerde als arts in 2011 aan de KU Leuven.

Nadien volgde zij de opleiding in de Algemene Heelkunde aan de KU Leuven.

Sinds 1 september 2017 is zij werkzaam als chirurg in Az Damiaan.