!i

Dr. Saartje Bogaerts

Saartje Bogaerts
Subspecialization
Urgentist
E-mail
Pour rendez-vous
059 41 40 80
Statut
Médecin conventionné
Médecin accrédité
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Curriculum Vitae

Dr. Saartje Bogaerts behaalde het diploma arts aan de KU Leuven in 2005. Eerst volgde zij een tweejarige opleiding in de Heelkunde in het Az Sint-Maarten Duffel. Nadien volbracht zij de zesjarige opleiding van de specialisatie urgentiegeneeskunde aan het UZ Antwerpen. Zij volgde een bijkomende opleiding tot het behalen van de Bijzondere Beroepstitel in de Intensieve Zorg in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.