!i

Dr. Sophie Callewaert

Dr Sophie Callewaert
Subspecialization
Oogziekten - Oftalmologie
Pour rendez-vous
059 41 40 60
Statut
Médecin conventionné
Médecin accrédité
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener

Dokter Sophie Callewaert behaalde haar diploma als arts aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2010. In juni 2016 rondde zij de opleiding Oogheelkunde succesvol af aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Nederland.

Dokter Callewaert was tot 31 december 2017 als oogarts verbonden aan het Oogheelkundig Medisch Centrum Noord (Groningen) en Ommelander Ziekenhuis Groep (Delfzijl en Windschoten). Op 1 januari 2018 vervoegde zij de raadpleging Oogziekten-Oftalmologie van Az Damiaan.