!i

Dr. Wim Vlassenbroeck

Dr Wim Vlassenbroeck 001
Subspecialization
Fysische geneeskunde - Revalidatie - Sportgeneeskunde
Pour rendez-vous
059 41 60 90
Statut
Médecin conventionné
Médecin accrédité
Verzekerde zorgverlener
Zelfstandige zorgverlener