!i
Ze 410

Algemene heelkunde - ZE 410

Tel. 059 41 65 60
ze455@azdamiaan.be
Route 410

Heures de visite

Van 14.00 tot 20.00 uur

Route

Algemene heelkunde - ZE 410

Van harte welkom op zorgeenheid 410

Als uiteindelijke doelstelling beogen wij dat de patiënt op een kwalitatieve manier verzorgd wordt en met een tevreden gevoel huis-waarts keert.

Volgens onze visie kan dit bereikt worden door:

 een efficiënte organisatie en planning van de zorg

 een multidisciplinaire aanpak

 een correcte communicatie en overleg met u als patiënt.

Opdat een opname in de meest veilige omstandigheden zou gebeuren, is een goede voorbereiding en voldoende informatie belangrijk. De dienst 'preoperatieve raadpleging' kan u daarbij helpen.

(Hoofd)verpleegkundigen