!i

Flanders Quality Model

In de laatste 10 jaar hebben de Vlaamse ziekenhuizen zich laten beoordelen op kwaliteit en patiëntveiligheid via een derde partij zoals o.a. JCI en NIAZ.

Recent is een nieuw kwaliteitsmodel voor de ziekenhuizen en zorginstellingen ontworpen, namelijk ‘Flanders Quality Model’ of afgekort: FlaQuM™. Dit model is gebaseerd op de Belgische wetgeving en de Vlaamse eisenkaders.

“FlaQuM is een initiatief van LIGB en Zorgnet-Icuro en streeft ernaar om tegen eind 2023 als vervanging van het systeemtoezicht te worden aanvaard.”

Onder begeleiding van het wetenschappelijk instituut LIGB (Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid) en samen met 19 andere Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen, zal Az Damiaan verder vorm geven aan dit model. Dit traject van 24 maanden loopt onder de noemer van “FlaQuM proeftuin”. Het doel is om actief een omslag te maken naar een Vlaams kwaliteitsmodel en -kader dat zinvolle kwaliteitsverbeteringen duurzaam verankert in de werking van de organisatie. 

Dit kader sluit aan bij de context van de Vlaamse gezondheidszorg en stemt overeen met de ambitie van de organisatie om de best mogelijke zorg te bieden aan haar patiënten en een fijne werkomgeving voor haar medewerkers te creëren.

Voortbouwen op onze bestaande kwaliteit

Het nieuw kwaliteitsmodel FlaQuM zal voortbouwen op het bestaand kwaliteitsbeleid en de procedures binnen Az Damiaan. Tijdens de FlaQuM proeftuin worden bestaande procedures afgetoetst aan de federale en Vlaamse wetgeving en hun eisenkaders .Waar mogelijk laten we procedures die niet of nog weinig relevant zijn achterwege.

Az Damiaan ambieert om vanuit de waarden van de organisatie, met een focus op de mens (de patiënt én de medewerker) de aangeboden zorg voortdurend te verbeteren. Az Damiaan wil de verworven kwaliteitsresultaten ingang laten vinden in de dagelijkse werking op de diensten en duurzaam verankeren, in alle afdelingen van de organisatie.

Dit moet ons toelaten om te allen tijde externe inspecties door het VAZG (Zorginspectie), de FOD, FAGG, FAVV, … succesvol te doorstaan.

“FlaQuM laat de ziekenhuizen toe om hun eigen visie op kwaliteit en beleid in te vullen. Binnen het nieuw kwaliteitsmodel kan elk ziekenhuis een eigen timing opstellen en zelf prioriteiten op eigen gekozen onderwerpen bepalen.”

Geïntegreerde zorg

Het nieuw kwaliteitsmodel FlaQuM speelt in op de evolutie naar een continue zorgverlening waarbij de zorg vanuit de behoeften van de patiënt vertrekt.

Daarnaast stimuleert het model alle zorgverstrekkers om zich in te zetten om kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg te leveren. Het vertrekt vanuit:

  • het welzijn van de zorgverstrekker
  • de betrokkenheid van de patiënt 
  • het efficiënter gebruik van de beschikbare middelen

Meer info

Er zal regelmatig geïnformeerd worden over de evolutie van FlaQuM. Meer informatie is beschikbaar op https://flaqum.org/

Als je vragen hebt, kan je deze stellen via isedeijn@azdamiaan.be of 059 41 67 70.