!i

Infectiepreventie

Hygiëne in het ziekenhuis is uitermate belangrijk. Wij hechten veel belang aan infectiepreventie tijdens de patiëntenzorg maar ook aan hygiëne in de keuken, bij de schoonmaak of bijvoorbeeld tijdens herstellings- en verbouwingswerken.

Kwaliteit 4

Om het risico op infecties te verkleinen tijdens je ziekenhuisverblijf stelt de dienst ziekenhuishygiëne werkvoorschriften op rond hygiëne, reiniging en ontsmetting. Daarnaast houdt de ziekenhuishygiënist ook toezicht op de registratie van infecties en het opsporen van ziektekiemen. 

Onze (zorg)medewerkers worden continu opgeleid over deze nieuwe ontwikkelingen en worden vaak geaudit op het naleven van procedures met betrekking tot ziekenhuishygiëne.