alert!arrow-leftarrow-rightbulletcheckclipboardStroke 1dropdownfacebookGroupgluegoogle-plusCombined ShapeCombined Shapehospitalizationicon infoiinstagramFill 1looking-glassShapeopenphoneStroke 1selectselect-arrowsShapesocial-linkedinspeech-bubbleFill 1twitterShapeyoutube

Jaarverslagen kwaliteit en patiëntveiligheid

Az Damiaan wil zich verder ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt zich welkom voelt en uitstekende diagnostiek, excellente behandeling en oprechte zorg krijgt, zorg waarbij hij/zij maximale dienstverlening ervaart. Een ziekenhuis waar wensen en behoeften van de patiënt uitgangspunten zijn en waar kwalitatief hoogwaardige zorg snel toegankelijk is.

Met de strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2014-2018 willen we onze missie ‘het referentiecentrum voor de regionale gezondheidszorg zijn’, blijven waarmaken. Zeven kerndoelstellingen vormen het kader waarbinnen we de toekomst tegemoet gaan.
Deze strategische doelstellingen worden gerealiseerd door het implementeren van projecten, verbetertrajecten en optimalisatie van processen. De kwaliteit die hiermee nagestreefd wordt, willen we zichtbaar maken via het hanteren van KPI’s, een set relevante kritische prestatie-indicatoren waarmee we onze kwaliteitsverbetering in kaart kunnen brengen. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat Az Damiaan, zowel intern als extern, in al zijn geledingen kwaliteit uitstraalt.

Daarom publiceren wij een specifiek jaarverslag over kwaliteit en patiëntveiligheid als aanvulling op de ziekenhuisbrede jaarverslagen.