!i

Klacht of (bijna-)incident melden

Ombudsdienst 1

Als de zorgverlening niet naar wens verloopt of als je een (bijna-)incident wenst te melden, dan kan je terecht bij de ombudsdienst.


De ombudsfunctionaris is een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale persoon die tracht te bemiddelen tussen de betrokken zorgverlener en de patiënt.

De ombudsfunctionaris neemt zelf geen standpunt in, maar tracht de onenigheid op te lossen met de medewerking van beide partijen.