!i

Kwaliteitsbeleid

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen ter beschikking van het grote publiek, neemt toe. 

Kwaliteit Uitstralen Juni 2019

Az Damiaan stelt de mens centraal binnen het zorgproces. Dit staat in de missie van het ziekenhuis en is ook de drijfveer van elke arts en medewerker van Az Damiaan. Wij bieden kwaliteitsvolle en veilige zorg aan met respect voor elke levensovertuiging, afkomst en met eerbied voor de privacy. Om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden, trachten we je steeds te betrekken in het zorgproces, je vriendelijk en begrijpbaar te woord te staan en garanderen wij een vlotte samenwerking tussen jouw zorgverleners.

Om op een gestructureerde en deskundige manier de zorg voor kwaliteit in te bedden in de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis is er een hoogstaand kwaliteitsbeleid uitgewerkt. Tevens worden alle facetten van de zorgprocessen objectief in kaart gebracht en besproken op alle niveaus.

Onze kwaliteitsresultaten leiden tot continue verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds te kunnen garanderen.

Jeroen Verhaeghe, zorgcoach Az Damiaan

Onze kwaliteit wordt gemeten

Az Damiaan wil jou als patiënt helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze van de zorgverleners waar je jouw gezondheid aan toevertrouwt. Daarom publiceren wij op onze website de resultaten van diverse kwaliteitsmetingen. Het ziekenhuis onderhoudt tevens goede relaties met andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg. Dit vanuit de bekommernis om een kwaliteitsvolle globale hulpverlening aan te bieden.

In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet aan de hand van objectieve normen de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Resultaten verschijnen op www.zorgkwaliteit.be. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau.

Onze verbeteracties

  • We meten geregeld de tevredenheid van patiënten en hun omgeving. We betrekken hen bij het uitwerken van het beleid en zetten verbeteracties op waar dit kan.
  • Kwaliteitscoaches en het team ziekenhuishygiëne volgen in het ganse ziekenhuis de kwaliteit en patiëntveiligheid op. Uiteraard is kwaliteit wel een bekommernis van elke medewerker in het ziekenhuis.
  • We analyseren de patiëntveiligheid op elk moment en sturen bij waar nodig. We hanteren een ‘no blame/no shame’-meldcultuur voor (bijna-)incidenten. 
  • Aan de hand van indicatoren meten we alle facetten van kwaliteit en patiëntveiligheid. Zo weten we waar we goed in zijn en waar we extra aandacht moeten aan schenken om onze processen nog verder te optimaliseren.
  • We ondersteunen (zorg)teams in het opzetten van verbeterprojecten en zorgen dat ze over de juiste middelen kunnen beschikken.
  • We standaardiseren processen via onder andere zorgprogramma’s en uniforme procedures en zorgen dat deze voldoen aan de normen van de zorginspecties en accrediterende organisaties.
  • We werken continu aan het versterken van een cultuur waarin veiligheid en kwaliteit centraal staan.