!i

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit Uitstralen Juni 2019

Az Damiaan stelt de mens centraal binnen het zorgproces.

Dit staat in de missie van het ziekenhuis en is ook de drijfveer van elke arts en medewerker van Az Damiaan. Wij bieden kwaliteitsvolle en veilige zorg aan met respect voor elke levensovertuiging, afkomst en met eerbied voor de privacy. Om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden, trachten we je steeds te betrekken in het zorgproces, je vriendelijk en begrijpbaar te woord te staan en garanderen wij een vlotte samenwerking tussen jouw zorgverleners.

Om op een gestructureerde en deskundige manier de zorg voor kwaliteit in te bedden in de dagdagelijkse werking van het ziekenhuis is er een hoogstaand kwaliteitsbeleid uitgewerkt. Tevens worden alle facetten van de zorgprocessen objectief in kaart gebracht en besproken op alle niveaus.


Onze kwaliteitsresultaten leiden tot continue verbeteracties om zo de patiëntveiligheid steeds te kunnen garanderen.

Jeroen Verhaeghe, zorgcoach Az Damiaan

Het ziekenhuis onderhoudt tevens goede relaties met andere hulpverleners binnen de gezondheidszorg. Dit vanuit de bekommernis om een kwaliteitsvolle globale hulpverlening aan te bieden.