!i

Inspectie keuken en melkkeuken

Eind 2019 behaalde de (melk)keuken van Az Damiaan opnieuw het hoogste kwaliteitslabel voor voedselveiligheid, de zogenoemde ‘smiley’.

Smiley

Voeding maakt onlosmakelijk deel uit van kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Ook in Az Damiaan hechten we veel belang aan gezonde, uitgebalanceerde en zo nodig aangepaste voeding, dat we bereiden in de meest hygiënische omstandigheden.

Ook interne audits

Het Smiley-label werd toegekend na een audit, uitgevoerd door een keuringsinstelling erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waarbij we een uitstekend resultaat behaalden. Grootste voorwaarden om dit label te kunnen halen is het feit dat er een autocontrolesysteem moet aanwezig zijn, gebaseerd op de huidige wetgeving. Dit wil zeggen dat wij driemaandelijks interne audits uitvoeren in de keuken en cafetaria. 

De actiepunten die voortvloeien uit deze audits, worden besproken binnen de HACCP-werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leidinggevenden en medewerkers uit de verschillende teams van de totale equipe keuken-cafetaria-dieet. Samen zorgen zij er dan voor dat de actiepunten doorstromen tot op de werkvloer aan de hand van scorekaarten, tachometers, teamoverleg,…

Het inspectieresultaat lees je hier.

We kunnen stellen dat de Smiley het resultaat is van enkele jaren hard werken om tot op het punt te komen waarbij elke medewerker dagdagelijks zijn steentje bijdraagt om dit mooie resultaat te behalen!