!i

Kwaliteitsresultaten

In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Tijdens zorginspecties wordt onze werking onder de loep genomen. 

Kwaliteitsindicatoren

Het Vlaams Instituut voor kwaliteit van de zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken. Aan de hand van indicatoren meten we alle facetten van kwaliteit en patiëntveiligheid. Zo weten we waar we goed in zijn en waar we extra aandacht moeten aan schenken. Resultaten verschijnen op www.zorgkwaliteit.be

 • Borstkanker
  Indicatoren over diagnose, behandeling en overleving na 5 jaar van borstkanker. Over de periode: 2012-2014
 • Patiëntveiligheid
  Hier worden indicatoren getoond over patiëntveiligheid. Over de periode: 2018
 • Rectumkanker
  Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na rectumkanker. Over de periode: 2015-2017.
 • Longkanker
  Indicatoren over de overleving bij alle patiënten en bij die een chirurgische ingreep hebben ondergaan na longkanker. Over de periode: 2012-2016.
 • Website
  Hier wordt de gebruikersvriendelijkheid van de website getoond volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Over de periode: 2018
 • Patiëntveiligheid psychiatrische afdelingen
  Hier worden indicatoren getoond met betrekking tot patiëntveiligheid (suïcidepreventie). Over de periode: 2019

Bron: www.zorgkwaliteit.be


Zorginspectie

De verslagen tonen onze resultaten van het nalevingstoezicht op zorgtrajecten.

Inspectieverslag internistische activiteiten

In de loop van 2015 en begin 2016 bezocht Zorginspectie alle Vlaamse algemene ziekenhuizen met internistische activiteiten. Het is belangrijk bij het lezen van de inspectieverslagen eerst de algemene duiding door te nemen.

Inspectieverslag algemene ziekenhuizen herhalingsronde

Op 2 april 2019 analyseerde Zorginspectie een aantal aspecten van het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Het is belangrijk om eerst de algemene duiding door te nemen bij het lezen van de inspectieverslagen.

Inspectieverslag algemene ziekenhuizen cardiologisch zorgtraject

Op 29 januari 2019 analyseerde Zorginspectie het cardiale zorgtraject. Het is belangrijk om eerst de algemene duiding door te nemen bij het lezen van de inspectieverslagen.

Inspectieverslag suïcidepreventie

Op 4 oktober 2021 vond er een onaangekondigde zorginspectie plaats

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Hoofdarts dr. Sabine Gerniers