!i

Patiëntenervaringen

We meten geregeld de tevredenheid van patiënten en hun omgeving. We betrekken hen bij het uitwerken van het beleid en zetten verbeteracties op waar dit kan. 

Patiëntenervaringen

 

  • Ervaringen dagopname Wij meten de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Over de periode: 2019
  • Ervaringen opname Wij meten de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Over de periode: 2019
  • Patiëntervaringen psychiatrische afdelingen Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond. Over de periode: 2019


Bron: www.zorgkwaliteit.be

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Hoofdarts dr. Sabine Gerniers