!i

Patiëntenparticipatie en -tevredenheid

We stimuleren patiënten om een actieve rol op te nemen in je zorgtraject.

Twee voorbeelden:

  • Op de kritieke diensten (ICU/MCU/Stroke Unit) gebeurt de overdracht aan bed. Dit betekent dat de verpleegkundigen de overdracht van vroege dienst naar late dienst bij de patiënt in de kamer houden. Zo is de patiënt en/of naaste beter geïnformeerd en is er meer betrokkenheid van de patiënt.
  • Op de oncologische dienst is de patiëntraad in opmaak en met het uitwerken van Proms (patient reported outcomes) kan er nog meer zorg op maat gegeven worden.

Patiëntenbevragingen

Met de halfjaarlijkse patiëntenbevragingen nodigen we patiënten uit om mee met ons na te denken en ons input te geven over de geleverde zorg. De resultaten hiervan worden verwerkt en samen met de input van de themascans (halfjaarlijkse audits op de diensten en zorgeenheden) bepalen ze de 'thema’s van de maand', die in de kijker gezet worden.

Patiëntenervaringen 

  • Ervaringen dagopname Wij meten de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Over de periode: 2019
  • Ervaringen opname Wij meten de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform. Over de periode: 2019
  • Patiëntervaringen psychiatrische afdelingen Hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ getoond. Over de periode: 2019


Bron: www.zorgkwaliteit.be

KWALITEITSCOÖRDINATOR

Hoofdarts dr. Sabine Gerniers