!i

Kwaliteitsresultaten

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen ter beschikking van het grote publiek, neemt toe. 

Kwaliteit 3

Az Damiaan wil u als patiënt helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze van de zorgverleners waar u uw gezondheid aan toevertrouwt. Daarom publiceren wij op onze website de resultaten van diverse kwaliteitsmetingen.

Onze kwaliteit wordt gemeten

In Az Damiaan maken wij gebruik van kwaliteitsindicatoren om onze kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet aan de hand van objectieve normen de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Resultaten verschijnen op www.zorgkwaliteit.be. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau.

De resultaten

De ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren gaan over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden zoals handhygiëne, volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift en het correct identificeren van patiënten. 

Daarnaast zijn volgende ziektespecifieke resultaten beschikbaar:

Ontdek hier de overige resultaten: