!i

Patiëntveiligheid

Kwaliteit staat op een centrale plaats in de missie van Az Damiaan. In de missie staat letterlijk: ”Alle activiteiten en in het bijzonder de zorg worden in Az Damiaan met de hoogst mogelijke kwaliteit aangeboden en uitgevoerd”.

Dit willen wij dagelijks in de praktijk brengen en op de werkvloer waarmaken.

Patiëntveiligheid is een topprioriteit. In dit opzicht werken we mee aan de projecten en initiatieven van de overheid.

Jeroen Verhaeghe - kwaliteitscoach Az Damiaan

We hebben ook een eigen ambitie gedefinieerd. Tien patiëntveiligheidsitems krijgen onze speciale aandacht.

SBAR

1. Effectieve communicatie bij overdracht

Handover staat voor overdracht. Bij iedere verhuis tussen twee shiften of afdelingen (bv. operatiekwartier en zorgeenheid) dienen er, aan de hand van een gestructureerde overdracht, gegevens uitgewisseld te worden.

Identificiatie patiënt

2. Correcte identificatie van de patiënt

De correcte (be)handeling of onderzoek uitvoeren bij de juiste patiënt is bijzonder belangrijk. Elke patiënt krijgt om die reden een patiëntidentificatiebandje. De identiteit van de patiënt dient elke keer te worden geverifieerd aan de hand van de naam, voornaam en geboortedatum.

Bloedtransfusie

3. Veilige en correcte bloedtransfusie

Het toedienen van bloed aan de verkeerde patiënt kan zeer ernstige gevolgen met zich meebrengen. Daarom zijn er 4 veiligheidschecks ingebouwd om ervoor te zorgen dat het juiste zakje bloed aan de juiste patiënt wordt gegeven.

Melden incident

4. Melden van incidenten

In een verbetercultuur is het belangrijk om te leren uit fouten. Indien er toch iets (bijna) fout loopt met betrekking tot patiëntveiligheid, dan kan dit gemeld worden via een geautomatiseerd formulier dat beschikbaar is op het intranet onder de naam iVIM. iVIM staat voor veilig incident melden.

Thuismedicatie

5. Correcte thuismedicatie

Het is belangrijk om de thuismedicatie van de patiënt bij elke ziekenhuisopname correct te noteren.

Mondelinge orders

6. Noteer, herhaal en bevestig procedure bij mondelinge orders

Wanneer een mondeling of telefonisch order gegeven wordt, is het van belang dat de ontvangende medewerker die orders noteert en herhaalt zodat diegene die het order geeft, kan bevestigen of de medewerker het order goed heeft begrepen.

Handhygiëne

7. Correcte handhygiëne

Om geen kiemen over te dragen naar patiënten is het belangrijk om de regels voor een correcte handhygiëne strikt op te volgen. Een correcte techniek voor wassen en ontsmetten, een correcte indicatie, geen ringen, geen nagellak, geen uurwerk …

Valpreventie

8. Valpreventie

Patiënten vallen regelmatig in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan patiënten met een hoger risico lopen op vallen. Lees hier de tips.

Controle patiënt

9. Correcte zijde - correcte ingreep - correcte patiënt

Bij elke operatie wordt de te opereren zijde nagevraagd aan de patiënt, gemarkeerd en gecontroleerd aan de hand van een checklist zodat telkens de correcte zijde wordt geopereerd.

Hoog risico medicatie

10. Hoogrisicomedicatie - geconcentreerde elektrolyten

Er moet speciaal aandacht geschonken worden bij het toedienen van hoogrisicomedicatie en geconcentreerde elektrolyten (= reeks van geconcentreerde stoffen) bij patiënten.