!i

Leveringen - Goederenontvangst

Alle leveringen dienen te gebeuren aan de goederenontvangst in de Konterdamkaai. Ook aannemers dienen zich hier te melden.

Er worden geen leveringen aangenomen aan het onthaal via de Gouwelozestraat.

Leveringen kunnen enkel van maandag tot vrijdag - met uitzondering van feestdagen - tussen 6.00 uur en 16.30 uur. Indien aannemers tijdens het weekend werkzaamheden moeten verrichten, dienen zij op voorhand een aanvraag te doen aan hun contactpersoon in Az Damiaan. De badge zal hiervoor klaarliggen op naam bij het onthaal van de dienst Spoedgevallen.

Zonder identificatie is het verboden om werkzaamheden in het ziekenhuis uit te voeren.

Er wordt enkel een badge gegeven indien de vertegenwoordiger van de aannemer een identificatiedocument in waarborg geeft. Leveranciers die doorleveren aan de ziekenhuisapotheek of andere diensten moeten zich aanmelden en zijn verplicht een identificatie te dragen (ook enkel voor het transport van goederen).

Laden en lossen

Leveranciers die goederen moet laden of lossen kunnen via poort 1 of 2 hun waren afzetten of opladen. Aannemers die werken komen uitvoeren moeten na het aanmelden en het lossen van hun materieel, hun vervoermiddel verplaatsen op het grasveld achter de personeelsparking. Het is niet toegestaan te parkeren op het binnenplein voor het containerpark, noch voor de ingang van de goederenontvangst. Het is niet toegestaan de helling te voet af te dalen of te beklimmen.