!i

Interne bewakingsdienst

Bewaking

Voor ons ziekenhuis is veiligheid van groot belang. In Az Damiaan is er een interne bewakingsdienst met vergunning van Binnenlandse Zaken. 

De stewards nemen, samen met alle andere medewerkers, permanent maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Hun voornaamste taken zijn:

  • preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en andere criminaliteit en brandgevaar 
  • begeleiden van patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers 
  • optreden bij incidenten zoals (dreigende) agressie, vandalisme, brand,... 
  • handhaven van orde en netheid en toezien op het rookvrij houden van het ziekenhuis
  • controle op het parkeren op onze terreinen

Toegangscontrole

Vele toegangsdeuren zijn elektronisch beveiligd en alleen toegankelijk met badge. Op sommige plaatsen is er camerabewaking in en rond onze gebouwen (privacyverklaring).

Geld en waardevolle voorwerpen

Neem geen grote geldsommen of waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Az Damiaan is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. In een aantal kamers zijn er ook kluisjes, maak er maximaal gebruik van. Onze medewerkers helpen je graag verder.


Algemeen ziekenhuis Damiaan Oostende vergund voor het organiseren van een interne bewakingsdienst door de FOD Binnenlandse Zaken op het ondernemingsnummer 0464.564.177 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot KBC Verzekeringen NV, Professor Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. Het polisnummer is 28991543.

Dit document werd opgesteld door SALEMBIER DIDIER, volgnummer identificatiekaart 10088426.