!i

Bezoekuren

Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de bezoekregeling te respecteren.

Er geldt momenteel een principieel bezoekverbod tenzij voor personen met een medische noodzaak om in het ziekenhuis te zijn. In strikt noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen kan de algemeen directeur of de hoofdarts beslissen om toch toelating te verstrekken tot het betreden van het ziekenhuis.

 De uitzonderingsmaatregelen:

  • op materniteit is de partner van de moeder en op pediatrie één van de ouders (geen broertjes of zusjes) toegelaten.
  • voor palliatieve patiënten dient het bezoek in overleg met de behandelende arts te worden besproken.

Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen zoals koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden verboden.

Een begeleider van een patiënt mag deze niet meer begeleiden van zodra de betrokken patiënt in het traject voor COVID-19 is opgenomen. 

We nemen deze maatregel preventief om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken. We willen ons ziekenhuis daarnaast maximaal voorbereiden op de snelle evolutie en wijzigingen die de COVID 19-pandemie met zich meebrengt.

Ons ziekenhuis blijft in werking: je kan nog steeds in Az Damiaan terecht voor dringende hulpverlening.