!i

Op bezoek en raadpleging

Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om de bezoekregeling te respecteren.

Er geldt momenteel een bezoekbeperking om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken

Chirurgisch Masker Verplicht

DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker OVERAL verplicht vanaf 6 jaarPlastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus niet toegestaan. Ook maskers in textiel of stof zijn onvoldoende adequaat en zijn verboden in het ziekenhuis. Wie geen chirurgisch mond-neusmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 3 euro
 • 5 mondmaskers: 6 euro

Hou het chirurgisch masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Ook tijdens het patiëntenbezoek. Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

RAADPLEGINGEN

Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming en dagopnames gaan door.

Kom bij voorkeur alleen op raadpleging

Een begeleider of mantelzorger kan aangewezen zijn in de onderstaande gevallen:

 • fysieke beperking, bv. rolstoel
 • psychologisch, bv. dementie
 • emotioneel, bv. slecht nieuws-mededeling
 • kinderen, één ouder
 • als tolk

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Eén ouder of één vaste persoon. Geen broers of zussen toegelaten. 
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom
 • de partner bij raadpleging gynaecologie in het kader van de zwangerschapsopvolging

Respecteer overal de social distancing en draag overal je chirurgisch mond-neusmasker. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt.

Bereid je raadpleging voor

SPOEDGEVALLEN

 • Geen bezoek toegelaten.
 • Er mag 1 vaste begeleider de patiënt vergezellen indien dit strikt noodzakelijk is en mits toelating van de dienst Spoedgevallen. 

PATIËNTENBEZOEK

Er is één vaste bezoeker per patiënt toegelaten:

 • die drie keer per week op bezoek mag komen 
 • gedurende maximaal 1 uur tussen 16.00 uur en 17.00 uur of 18.00 uur en 19.00 uur.

Het bezoek gebeurt op afspraak. Hiervoor belt de zorgeenheid de bezoeker op nadat de patiënt hierover werd bevraagd.   

Er wordt de bezoeker aangeraden om vooraf een zelftest te doen. Indien de bezoeker een hoogrisicocontact had, is bezoek niet toegelaten. De bezoeker en patiënt dragen tijdens het bezoek allebei een chirurgisch mond-neusmasker en respecteren de social distancing. 

Uitzonderingen

Intensieve zorgen/Stroke unit
 • Bezoek gebeurt enkel op afspraak met de verpleegkundige en is enkel mogelijk door de partner en eigen kinderen:
  • die om de 2 dagen op bezoek mogen komen
  • gedurende maximaal 30 minuten
  • tussen 11.00-11.30 uur ofwel 15.00-15.30 uur ofwel 19.00-19.30 uur
 •  COVID-19-patiënten op ICU: idem, maar van buiten de kamer. 
 •  Gelieve je bij elk bezoek aan te melden aan de parlofoon en nadien plaats te nemen in de wachtzaal. De verpleegkundige komt je halen.
Neonatologie ‐ ZE 205
 • Voor ouders geldt onbeperkt bezoek. Ouders moeten om de vier dagen een screening laten afnemen.
Materniteit ‐ ZE 200
 • Bij bevallingen: bij voorkeur rooming-in door de partner vanaf de opname in het verloskwartier tot het ontslag uit materniteit. Indien de partner niet kan blijven overnachten, is er één bezoekmoment per dag toegelaten, onbeperkt in tijd.    
 • Broer(s) en zus(sen) van het pasgeboren kindje: één bezoekmoment samen met de partner gedurende het ziekenhuisverblijf van de mama.
 • Grootouders mogen gedurende het verblijf 1 keer op bezoek komen.
 • Er worden maximaal 4 personen in een kamer tegelijk toegelaten. 
 • Alle bezoekers ouder dan 6 jaar dragen een chirurgisch mond-neusmasker.
 • Tijdens het bezoek blijft het chirurgisch mond-neusmasker op en wordt er niet gegeten en/of gedronken.
Pediatrie ‐ ZE 250
 • Enkel de ouders kunnen op bezoek komen. Broers en zussen zijn momenteel niet toegelaten.
 • Op het dagziekenhuis: bezoek is enkel voor de ouders.
 • Geen bezoek toegelaten in de COVID-19-zone. 
Palliatieve zorgen ‐ ZE 515
 • bezoek op de kamer van 2 personen in de voormiddag, 2 personen in de namiddag (tot 16.30 uur) en 2 personen in de vooravond (van 17 uur).
 • De partner mag steeds aanwezig zijn.
Psychiatrie
 • 1 vaste bezoeker die 3x per week op bezoek mag komen
 • Bezoek is mogelijk in de tuin of met beperkt aantal in de kiné‐zaal.
 • Tijdsloten: 16.30 uur – 17.30 uur, zaterdag 11.00 uur – 12.00 uur, niet op zondag
COVID-19‐zorgeenheid
 • Geen bezoek mogelijk. Ook niet als je zelf besmet bent of bezoek op afstand.

Uitzonderlijke omstandigheden

 • Patiënten in kritieke fase of einde levensfase: beperkt bezoek, onmiddellijke naasten.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte groet met max. 3 personen. 

Afspraken voor jouw en ons welzijn

 • De cafetaria is niet toegankelijk voor bezoekers/begeleiders. De shop is tijdelijk gesloten. -> breng zo nodig eigen voeding/drank mee.
 • Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de zorgeenheid.
 • Op een tweepersoonskamer wijst de verpleegkundige de plaats aan van de bezoeker: ofwel tussen sanitaire cel en patiënt ofwel tussen raam en patiënt. Het gordijn blijft steeds gesloten.
 • Tijdens het bezoek dragen de patiënt en de bezoeker een chirurgisch mond-neusmasker en wordt social distancing bewaard.
 • De bezoeker wordt gewezen op het respecteren van de tijd binnen het tijdslot (maximum 1 uur vanaf de aanvang van het tijdslot).
 • De bezoeker mag enkel gebruik maken van de toiletten buiten de zorgeenheid.
 • In het geval een bezoeker een begeleider nodig heeft, mag de begeleider enkel tot aan de ingang van de zorgeenheid komen.
 • Bloemen, etenswaren of cadeautjes zijn toegelaten.

MEDISCHE INFORMATIE OVER DE PATIËNT

Bij patiënten die zelf niet kunnen communiceren over hun toestand naar familie of in kritieke toestand verkeren, wordt de familie zelf opgebeld door de behandelende arts of verpleegkundige. We vragen om hiervoor per patiënt één aanspreekpunt op te geven. Neem hierover enkel in nood contact op met de zorgeenheid om overbelasting van onze diensten te vermijden. 

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan een patiënt. Je kan een chirurgisch masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk de duur van het bezoek. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is gesloten voor niet-medewerkers. De shop in de inkomhal is gesloten. Breng zo nodig eigen voeding/drank mee.
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.