!i

Op bezoek en raadpleging

Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om de bezoekregeling te respecteren.

Er geldt momenteel een bezoekbeperking om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken

Chirurgisch Masker Verplicht

DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker verplicht vanaf 12 jaar. Plastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus niet toegestaan. Ook maskers in textiel of stof zijn onvoldoende adequaat en zijn verboden in het ziekenhuis. Wie geen chirurgisch mond-neusmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 3 euro
 • 5 mondmaskers: 6 euro

Hou het chirurgisch masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

RAADPLEGINGEN

Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming en dagopnames gaan door.

Kom bij voorkeur alleen op raadpleging

Een begeleider of mantelzorger kan aangewezen zijn in de onderstaande gevallen:

 • fysieke beperking, bv. rolstoel
 • psychologisch, bv. dementie
 • emotioneel, bv. slecht nieuws-mededeling
 • kinderen, één ouder
 • als tolk

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Eén ouder of één vaste persoon. Geen broers of zussen toegelaten. 
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom
 • de partner bij raadpleging gynaecologie in het kader van de zwangerschapsopvolging

Respecteer overal de social distancing en draag overal je chirurgisch mond-neusmasker. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt.

Bereid je raadpleging voor

SPOEDGEVALLEN

 • Eén vaste bezoeker mag de patiënt begeleiden op de dienst Spoedgevallen. 
 • De bezoeker blijft aanwezig in de box en draagt een chirurgisch mondneusmasker. 

PATIËNTENBEZOEK

De patiënt mag dagelijks, telkens gedurende een uur, 1 bezoeker ontvangen. Dit hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn, maar er is een maximum van 2 vaste bezoekers.

 • Het bezoek gaat door tijdens een van de volgende tijdsloten: 16.00 uur tot 17.00 uur en 18.00 uur tot 19.00 uur.
 • Om overcrowding in de kamer te vermijden, wordt bij een tweepersoonskamers voor beide patiënten een ander tijdslot voorzien.
 • Het bezoek is steeds op afspraak. Hiervoor belt de bezoeker naar de zorgeenheid.
 • We bieden eveneens de mogelijkheid aan tot digitaal patiëntenbezoek

Uitzonderingen

Intensieve zorgen/Stroke unit
 • Even kamernummers mogen bezoek krijgen op de even dagen.
 • Oneven kamernummers mogen bezoek krijgen op de oneven dagen.
 • Max. 2 bezoekers/patiënt
 • Max. 6 bezoekers/tijdslot van 30 min
 • Tijdsloten: 11.00 uur ‐ 11.30 uur of 15.00 uur ‐ 15.30 uur of 19.00 uur ‐ 19.30 uur.
 • COVID-19-patiënten op ICU: maximum 15 minuten bezoek van buiten de kamer.
Neonatologie ‐ ZE 205
 • Beide ouders kunnen enkel komen tijdens het voedingsmoment.
Materniteit ‐ ZE 200
 • De partner kan op kraambezoek komen voor 1 bezoek per dag. 
 • Grootouders mogen gedurende het verblijf 1 keer op bezoek komen.
 • Broer(s) en zus(sen) van het pasgeboren kindje: 1 bezoekmoment samen met de partner gedurende het ziekenhuisverblijf van de mama. 
 • Er worden maximaal 2 bezoekers tegelijk toegelaten. 
 • Alle bezoekers ouder dan 10 jaar dragen een chirurgisch mondmasker.
Pediatrie ‐ ZE 250
 • 1 ouder of vaste persoon blijft bij het kind. De andere ouder kan op bezoek komen.
 • Geen broer(s) op zus(sen) toegelaten.
Palliatieve zorgen ‐ ZE 515
 • bezoek van 2 personen in de voormiddag en 2 personen in de namiddag per dag naast de partner.

Psychiatrie

 • Bezoek is mogelijk in de tuin of met beperkt aantal in de kiné‐zaal.
 • Tijdsloten: 16.30 uur – 17.30 uur, zaterdag 10.30 uur – 11.30 uur, niet op zondag
COVID-19‐zorgeenheid
 • Geen bezoek toegelaten.
Uitzonderlijke omstandigheden
 • Patiënten in kritieke fase of einde levensfase: beperkt bezoek, onmiddellijke naasten.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte groet met max. 3 personen.

Afspraken voor jouw en ons welzijn

 • Bezoekers ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de zorgeenheid.
 • Op een tweepersoonskamer wijst de verpleegkundige de plaats aan van de bezoeker: ofwel tussen sanitaire cel en patiënt ofwel tussen raam en patiënt. Het gordijn blijft steeds gesloten.
 • Tijdens het bezoek dragen de patiënt en de bezoeker een chirurgisch mond-neusmasker en wordt social distancing bewaard.
 • De bezoeker wordt gewezen op het respecteren van de tijd binnen het tijdslot (maximum 1 uur vanaf de aanvang van het tijdslot).
 • De bezoeker mag enkel gebruik maken van de toiletten buiten de zorgeenheid.
 • In het geval een bezoeker een begeleider nodig heeft, mag de begeleider enkel tot aan de ingang van de zorgeenheid komen.
 • Bloemen, etenswaren of cadeautjes zijn toegelaten.

MEDISCHE INFORMATIE OVER DE PATIËNT

Bij patiënten die zelf niet kunnen communiceren over hun toestand naar familie of in kritieke toestand verkeren, wordt de familie zelf opgebeld door de behandelende arts of verpleegkundige. We vragen om hiervoor per patiënt één aanspreekpunt op te geven. Neem hierover enkel in nood contact op met de zorgeenheid om overbelasting van onze diensten te vermijden. 

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een onbeschadigd chirurgisch mond-neusmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan een patiënt. Je kan een chirurgisch masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk de duur van het bezoek. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is voor niet-medewerkers gesloten. De shop in de inkomhal is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.