!i

Op bezoek en raadpleging

Om de rust en verzorging van de patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen wij je om de bezoekregeling te respecteren.

Er geldt momenteel een bezoekbeperking om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken

Chirurgisch Masker Verplicht

DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER

In het ziekenhuis is het dragen van een eigen onbeschadigd chirurgisch mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. Plastic kinmaskers bieden onvoldoende bescherming en zijn dus in deze fase van de pandemie niet toegestaan. Ook maskers in textiel of stof zijn onvoldoende adequaat en zijn verboden in het ziekenhuis. Wie geen chirurgisch mond-neusmasker heeft, kan dit aanschaffen in de inkomhal (enkel cashloos betalen):

 • 2 mondmaskers: 3 euro
 • 5 mondmaskers: 6 euro

Hou het chirurgisch masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Het dragen van een mond-neusmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. 

RAADPLEGINGEN

Kom alleen op raadpleging

De patiënt komt alleen op raadpleging. Enkel indien een begeleider/mantelzorger strikt noodzakelijk is, wordt één symptoomvrije begeleider toegelaten. Bijvoorbeeld bij:

 • fysieke beperking, bv. rolstoel
 • psychologisch, bv. dementie
 • emotioneel, bv. slecht nieuws-mededeling
 • kinderen, één ouder

Uitzonderingen

 • Pediatrie: Eén ouder of één vaste persoon. Geen broers of zussen toegelaten. 
 • Kinderpsychologie: beide ouders welkom.

Respecteer overal de social distancing en draag overal het verplicht chirurgisch mond-neusmasker. Ontsmet de handen bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis en wanneer het gevraagd wordt. In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

Bereid je raadpleging voor

BEZOEKREGELING

 

COVID-afdelingen - ZE 450 en ZE 455

 • Geen bezoek toegelaten tenzij bij uitzonderingen (bv. patiënten in een kritiek of palliatief stadium).

Intensieve zorgen

 • Steeds op afspraak 
 • Eenmaal per week bezoek mogelijk van 30 min. door maximaal 2 (steeds dezelfde) personen. 
 • Max. 6 bezoekers op de ganse afdeling per tijdslot.
 • Tijdsloten: 11.00 uur - 11.30 uur of 15.00 uur tot 15.30 uur of van 19.00 uur tot 19.30 uur
 • Uitzonderingen: bij einde levensfase of als de patiënt in kritieke toestand is, beperkt bezoek op afspraak door onmiddellijke naasten. 

Neonatologie - ZE 205

 • Beide ouders kunnen enkel komen tijdens het voedingsmoment (geen broertjes en zusjes).

Materniteit - ZE 200

 • De partner kan op kraambezoek komen voor 1 bezoek per dag. De partner blijft op de kamer en draagt een chirurgisch mond-neusmasker. 
 • Broer(s) en zus(sen) van het pasgeboren kindje: 1 bezoekmoment samen met de partner gedurende het ziekenhuisverblijf van de mama. Kinderen verlaten – net zoals de partners - gedurende het bezoekmoment de kamer niet. Kinderen ouder dan 12 jaar dragen een chirurgisch mond-neusmasker.

Dagziekenhuis pediatrie - ZE 255 

 • Eén ouder of vaste persoon begeleidt het kind bij deze dagopname, daarnaast kan de andere ouder op bezoek komen. Er wordt gevraagd om zo veel als mogelijk op de kamer te blijven gedurende de opname.
 • Geen broers of zussen toegelaten. 

Pediatrie - ZE 250

 • Eén ouder of vaste persoon blijft bij het kind (= rooming-in). Deze ouder blijft ononderbroken aanwezig van opname tot ontslag. Bij een ongeplande opname kan deze ouder nog één keer naar huis om opvang voor andere kinderen te regelen en/of extra bagage op te halen. 
 • De andere ouder kan ook op bezoek komen.
 • Geen broers of zussen toegelaten.

Palliatieve zorgen - ZE 515

 • Steeds op afspraak. Per dag maximum 2 bezoekers, samen of gespreid over de voormiddag en namiddag.
 • De partner mag steeds aanwezig zijn.

Andere zorgeenheden

 • We zijn bekommerd om het welzijn van de patiënten en onze zorgverleners. Door de hoge besmettingsgraad in onze regio is er op de reguliere zorgeenheden momenteel enkel digitaal bezoek mogelijk. Onze medewerkers en zorgbuddy’s bieden daarom de mogelijkheid aan tot videogesprekken met je geliefde die gehospitaliseerd is 

Psychiatrische zorgeenheid 

 • Eveneens digitaal bezoek cfr. reguliere zorgeenheden. 
 • Men kan op afspraak dagelijks van maandag tot vrijdag tussen 16.30 uur tot 17.30 uur persoonlijk gerief afgeven aan de ingang van de dienst Psychiatrie.

Uitzonderlijke omstandigheden

 • Einde levensfase: beperkt bezoek op afspraak door onmiddellijke naasten.
 • Patiënten kritieke fase: beperkt bezoek op afspraak door onmiddellijke naasten.
 • Bij overlijden: eenmalig een korte op afspraak door onmiddellijke naasten.

MEDISCHE INFORMATIE OVER DE PATIËNT

Bij patiënten die zelf niet kunnen communiceren over hun toestand naar familie of in kritieke toestand verkeren, wordt de familie zelf opgebeld door de behandelende arts of verpleegkundige. We vragen om hiervoor per patiënt één aanspreekpunt op te geven. Neem hierover enkel in nood contact op met de zorgeenheid om overbelasting van onze diensten te vermijden. 

Spullen van patiënten brengen en ophalen (bv. kledij, toiletgerief,...) 

 • Dit kan maximaal 2 keer per week op afspraak:
  • op maandag en donderdag tussen 14 uur en 15 uur (niet op feestdagen): ZE 210, ZE 230, ZE 240, ZE 410, ZE 435, ZE 450, ZE 610 en ICU/MCU 
  • op dinsdag en vrijdag tussen 14 uur en 15 uur (niet op feestdagen): ZE 215, ZE 220, ZE 245, ZE 415, ZE 420, ZE 445, ZE 455 en ZE 545
 • Er mag op dat tijdstip 1 familielid (zonder symptomen en met een chirurgisch mondmasker aan) tot aan de deur van de zorgeenheid komen waar de verpleegkundige de ‘vuile’ was zal meegeven en de nieuwe spullen zal aannemen. Er is geen contact tussen patiënten en de personen die spullen komen brengen/afhalen. 
 • Was 'vuile' kledij op 60 graden, afzonderlijk van andere kledij. 
 • Zowel de medewerker als de familie wast grondig de handen na manipulatie van de kledij of spullen.

Het ziekenhuis doet zelf geen was van patiënten. Geef voldoende kledij, toiletgerief, meerdere  stukken nachtkledij, pantoffels,... mee. Zo kan er een iets langere periode overbrugd worden.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een eigen onbeschadigd chirurgisch mondmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus, mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan een patiënt. Je kan een chirurgisch masker aanschaffen in de inkomhal van het ziekenhuis (cashloos betalen).
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk de duur van het bezoek. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • De cafetaria is voor niet-medewerkers gesloten. De shop in de inkomhal is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.00 uur. 
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.

⚠️ We volgen de evolutie op de voet en indien nodig sturen we de maatregelen bij. Elke dienst of zorgeenheid kan zo nodig afwijkende maatregelen hanteren. 

Nog enkele tips

 • Vergeet geen gsm, smartphone of tablet met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • We bieden ook de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.