!i
Naam Blok Verdieping Route Kamernummers Telefoonnr.
Cathlab 2 Verdieping 1 218 059 41 41 48
CSA 1 Verdieping 1 101
Labo Anatomopathologie 1 Verdieping 1 109 059 41 66 04
Raadpleging Cardiologie 3 Verdieping 1 13 059 41 41 40
Raadpleging Endocrinologie - Diabetologie 3 Verdieping 1 10 059 41 41 60
Raadpleging Neurologie / Neurochirurgie 3 Verdieping 1 19 059 41 41 20
Raadpleging Pneumologie 3 Verdieping 1 17 059 41 41 57
Raadpleging Podologie 3 Verdieping 1 10
Transmuraal zorgcoördinator 3 Verdieping 1 19 059 41 41 20
ZE 110 - MCU 1 Verdieping 1 100 059 41 41 00
ZE 115 - ICU 1 Verdieping 1 100 059 41 41 80
ZE 210 - Cardiologie 2 Verdieping 1 210 2100 - 2149 059 41 61 00
ZE 215 - Stroke Unit 2 Verdieping 1 215 2150 - 2153 059 41 61 20
ZE 410 - Acute neurologie 4 Verdieping 1 410 4100 - 4149 059 41 61 40
ZE 415 - SP Neurologische revalidatie 4 Verdieping 1 415 4150 - 4199 059 41 61 60
ZE 515 - Palliatieve zorgen 5 Verdieping 1 515 5150 - 5199 059 41 61 80
ZE 610 - Psychiatrie 6 Verdieping 1 610 6100 - 6149 059 41 61 90