!i
Naam Blok Verdieping Route Kamernummers Telefoonnr.
Raadpleging Gastro-Enterologie, Hepatologie, Digestieve Oncologie 3 Verdieping 3 33 059 41 40 60
Raadpleging NKO / ORL 3 Verdieping 3 34 059 41 43 40
Raadpleging Oncologie 3 Verdieping 3 39 059 41 43 20
Raadpleging Psychiatrie 3 Verdieping 3 37 059 41 41 31
Raadpleging Reumatologie 3 Verdieping 3 37 059 41 40 60
ZE 230 - Pneumologie / Oncologie 2 Verdieping 3 230 2301 - 2349 059 41 63 00
ZE 235 - Oncologisch Dagziekenhuis 2 Verdieping 3 235 2350 - 2399 059 41 63 30
ZE 430 - Internistisch dagziekenhuis 4 Verdieping 3 430 4300 - 4349 059 41 63 40
ZE 435 - Diagnose 2 4 Verdieping 3 435 4350 - 4399 059 41 63 60