!i
Naam Blok Verdieping Route Kamernummers Telefoonnr.
Genetica en erfelijkheid 3 Verdieping 4 45
kapsalon 3 Verdieping 4 45
Raadpleging Geriatrie 3 Verdieping 4 47 059 41 40 60
Raadpleging Pijnrevalidatie 3 Verdieping 4 47 059 41 40 60
ZE 240 - Geriatrie 2 Verdieping 4 240 2400 - 2449 059 41 64 00
ZE 245 - Geriatrie 2 Verdieping 4 245 2450 - 2499 059 41 64 20
ZE 340 - Geriatrisch dagziekenhuis 3 Verdieping 4 43 3400 - 3405 059 41 44 21
ZE 440 - Geriatrie 4 Verdieping 4 440 4400 - 4450 059 41 64 40
ZE 445 - Geriatrie 4 Verdieping 4 445 4450 - 4499 059 41 64 60
ZE 545 - Psycho-geriatrie 5 Verdieping 4 545 5450 - 5499 059 41 64 80