!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

30.000ste iVIM-melding

12 juli 2017 | Algemeen nieuws

Recent werd in Az Damiaan de 30.000ste melding via iVIM (infoland Veilig Incident Melden) geregistreerd. Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden incidenten en bijna-incidenten binnen het dagelijks werk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld.


Sinds de opstart van het incidentmeldsysteem, dat verloopt via het platform van de firma infoland, werden verschillende type meldingen uitgewerkt.

Zo werd er in 2010 gestart met meldingen rond patiëntveiligheid en (bijna-)incidenten in het labo. Al snel volgden de (bijna-)meldingen voor agressie en facturatie.

Het systeem wordt ondertussen ook gebruikt voor de elektronische registratie van doorligwonden en (bijna-)incidenten rond informatieveiligheid.

Zeer recent is ook de aangifte van arbeidsongevallen opgestart.

Het is niet alleen nodig om te identificeren wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar ook om te achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat  veiligheidsmechanismen (barrières) niet voorkomen hebben dat (bijna-)incidenten zijn opgetreden. Heel belangrijk hierbij is dat Az Damiaan een 'No Blame'-cultuur hanteert, waarbij we kijken naar de oorzaken van een probleem in plaats van mensen te bestraffen. We moedigen ook onze artsen en medewerkers aan om alle (bijna-)incidenten in te voeren.

De 30.000 melding is een melding vanuit de kasdienst en deze mijlpaal werd in de kijker gezet met een fijne attentie voor de medewerkers, die deze melding hebben gedaan.