!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Nieuwe aanbod eerstelijnspsycholoog perinatale zorg en voor mantelzorgers

23 juni 2022 | Algemeen nieuws, gezondheidstips

Zowel het krijgen van een baby als de zorg opnemen voor iemand uit je omgeving kunnen je leven grondig veranderen. Als je het moeilijk hebt, weet je niet altijd waar je terecht kan. Daarom kan je nu in Az Damiaan ondersteuning krijgen bij een eerstelijnspsycholoog voor perinatale zorg of als mantelzorger van senioren en ouderen.

Eerstelijnspsycholoog Perinatale Zorg En Mantelzorg Banner

Eerstelijnspsycholoog perinatale zorg

Het krijgen van je baby is een bijzondere levensgebeurtenis. Zoals elke nieuwe fase in je leven, brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Dit kan gepaard gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. 

Daarom bieden we kortdurende psychologische interventies aan. Tijdens deze sessies ondersteunt de psycholoog je algemeen psychisch welbevinden en streeft ze naar het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van jullie als ouders.

De hulp van de eerstelijnspsycholoog perinatale zorg is er bijvoorbeeld bij:

  • Stemmingsschommelingen
  • (postnatale) depressie
  • Angst en piekeren
  • Stress en overbelasting
  • Verlies en rouw

Je kan als ouder(s) uit de regio Noordwest-Vlaanderen bij de eerstelijnspsycholoog perinatale zorg van Az Damiaan terecht:

  • vanaf de start van de zwangerschap 
  • tot 1 (à 2) jaar na de bevalling.

Eerstelijnspsycholoog voor mantelzorgers van senioren en ouderen

De zorg opnemen voor een dierbare kan je veel voldoening geven, maar heeft vaak ook een grote impact op je leven als mantelzorger. 

Het vraagt om nieuwe vaardigheden, een andere manier van in relatie staan met elkaar, een sociaal netwerk dat kleiner wordt, minder tijd voor jezelf en het kan een rollercoaster van je emoties (schaamte, schuldgevoel, boosheid, angst, verdriet, …) met zich meebrengen. 

Je kan als mantelzorger uit de regio Noordwest-Vlaanderen die niet beroepsmatige zorg opneemt voor een hulpbehoevende persoon (65+) of een persoon met een chronische aandoening (NAH, dementie, Parkinson, cardiovasculaire aandoeningen, COPD, …) steun vinden bij de eerstelijnspsycholoog van Az Damiaan.

Je kan als mantelzorger rechtstreeks contact opnemen of doorverwezen worden door je arts of een andere hulpverlener.

Hoe kan je een afspraak maken?

Contactgegevens:

Wat kost de eerstelijnspsycholoog?

Het eerste gesprek is gratis. Vervolggesprekken kosten 11 euro per gesprek. Met een verhoogde tegemoetkoming kost je gesprek 4 euro.

Maximum 8 gesprekken per jaar.

Locatie van de eerstelijnspsycholoog

De gesprekken vinden plaats in Az Damiaan op de vierde verdieping (route 43).