!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Az Damiaan organiseert eerste transmurale MS-raadpleging in West-Vlaanderen

25 juni 2019

In samenwerking met het gerenommeerd MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan sinds kort een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten samenwerken om specifieke problemen of vragen van onze MS-patiënten aan te pakken. We zijn verheugd dat we in Az Damiaan, als eerste ziekenhuis in de provincie West-Vlaanderen, die multidisciplinaire dienstverlening voor alle MS-patiënten kunnen aanbieden.

Eerste Tmst Juni 2019 Banner

“MS is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel, maar gelukkig bestaan er steeds meer behandelingen om de ziekte onder controle te houden”, aldus dokter-neuroloog Adinda De Pauw. “Vooralsnog kunnen we patiënten niet genezen van MS, maar we streven ernaar dat de ziekte op de achtergrond blijft en niet erger wordt. Is er toch een opflakkering, dan proberen we de MS met gespecialiseerde medicatie opnieuw onder controle te krijgen.”

In samenwerking met het gerenommeerde MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten samenwerken om specifieke problemen of vragen van onze MS-patiënten aan te pakken. Om als MS-patiënt hiervoor in aanmerking te komen, moet je via één van de vier neurologen van de dienst Neurologie in Az Damiaan doorverwezen worden naar dit multidisciplinair team.

Een MS-patiënt in Az Damiaan komt op een TMST bij zes vakspecialisten op raadpleging. Naast dokter De Pauw als neuroloog en Vicky Smets als gespecialiseerde MS-verpleegkundige, beiden uit Az Damiaan, ziet de patiënt ook een sociaal verpleegkundige, een diëtist, een kinesitherapeut en een gespecialiseerde revalidatiearts die speciaal hiervoor van Melsbroek naar Oostende komen. Dit zijn allemaal professionals, die bijzondere kennis hebben rond MS en die samen zowat alle aspecten van de ziekte bestrijken. Om het comfort voor de patiënt zo hoog mogelijk te houden, worden alle raadplegingen gebundeld op een halve dag. Samen met de patiënt worden behandelingsmogelijkheden besproken en realistische doelen bepaald. Vaak volgt hieruit een meer specifiek trainingsprogramma, aangepast aan de individuele noden. Dit programma kan in samenwerking met de afdeling Neurorevalidatie in Az Damiaan, onder leiding van de revalidatieartsen, al dan niet in ons ziekenhuis plaatsvinden. De verdere behandeling kan dus ook bij de vertrouwde arts of een ziekenhuis dichtbij huis plaats vinden.

Op het TMST werken we niet alleen rond de lichamelijke klachten van de ziekte maar ook rond praktische problemen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld recht hebben op een aantal tegemoetkomingen, zoals de VOP,  de Vlaamse Ondersteuningspremie. De sociaal verpleegkundige kan de patiënt hierin begeleiden en de nodige uitleg verschaffen. 

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij of zij MS heeft, kan dit een hele klap zijn. Zowel de patiënt als de partner en familie worden door deze ziekte geraakt. “Vroeger was elke diagnose een zwaar verdict. Vandaag kunnen we de patiënt in veel gevallen hoop geven dat de ziekte onder controle blijft. We kunnen nu meestal voorkomen dat de patiënt een handicap krijgt en als die al aanwezig is, kunnen we vaak een verdere achteruitgang voorkomen. Veel hangt natuurlijk ook af van het soort MS. De meest voorkomende vorm is RMS, wat staat voor Relapsing MS. Het is juist deze vorm die we vandaag het best kunnen behandelen”, besluit dokter De Pauw.

Wie als MS-patiënt meer informatie over de TMST-raadpleging wenst, kan contact opnemen met de dienst Neurologie van Az Damiaan via 059 41 40 60.


WAT IS MULTIPLE SCLEROSE?

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening die gepaard gaat met ontsteking en beschadiging in de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel). Dit gebeurt op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen. Letterlijk betekent multiple sclerose: vele plaatsen (multiple) met littekens (sclerose).

Het verloop van MS is heel gevarieerd en verschilt van persoon tot persoon.  De symptomen van MS zijn dan ook erg gevarieerd: problemen met het zicht, verlammingsverschijnselen, gevoelsklachten, evenwichts-problemen, incontinentie, maar ook vermoeidheid en geheugenklachten. Ook de behandeling verschilt van patiënt tot patiënt.