!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Kom je ons als zorgbuddy versterken?

18 november 2021 | Algemeen nieuws

Het aanhoudend personeelstekort, dat voelbaar is in de ganse sector, weegt ook in Az Damiaan zwaar door op de teams. We zoeken enthousiaste mensen die ons willen ondersteunen als zorgbuddy.  Zo krijgen de verpleegkundigen extra ademruimte en kunnen ze zich maximaal wijden aan hun patiënten. 

Buddy Gezocht Banner

Door de vierde coronagolf is ondersteuning van het zorgpersoneel broodnodig!

Mogelijke taken

Als buddy neem je vooral ondersteunende taken op zodat onze eigen medewerkers zich maximaal kunnen focussen op de echte medische zorgtaken. Als buddy kan je:

  • ondersteuning bieden aan onze medewerkers tijdens de zorgmomenten
  • ondersteunen bij het begeleiden van een transport
  • patiënten in isolatie ondersteunen met bv. videogesprekken, de krant lezen, een praatje maken,...
  • familie begeleiden tijdens bezoekmomenten

Om je hierin te ondersteunen, voeren wij met de kandidaten een kennismakingsgesprek, organiseren we een korte opleiding en voorzien we uiteraard de nodige (beschermings)middelen. De zorgbuddy heeft recht op een forfaitaire onkostenvergoeding. Je hebt geen zorgdiploma nodig.

Wanneer kan je ons helpen?

We bespreken je wensen en mogelijkheden tijdens het kennismakingsgesprek. Deze shiften passen we meestal toe:

  • van 8 uur tot 12 uur
  • van 12 uur tot 16 uur
  • van 16 uur tot 20 uur

Vrijblijvend informeren

Wil jij net als Femke, Koenraad, Dave, ... ons helpen of vrijblijvend informeren? Vul je gegevens hieronder in en we contacteren je spoedig.


Jan Schollaert, kinesist in het ambulant revalidatiecentrum werkte tijdens de eerste coronagolf als buddy en getuigt vol enthousiasme over deze unieke ervaring.

"Ik help reeds tien jaar patiënten met orthopedische problemen terug op de been in het ambulant revalidatiecentrum. Toen de coronacrisis uitbrak, werd het centrum gesloten. Samen met enkele collega's heb ik mij prompt kandidaat gesteld om te helpen op de COVID-afdelingen als buddy. We sprongen bij waar er hulp nodig was en namen niet-verpleegkundige taken op ons zoals patiënten wassen, eten geven, patiëntenvervoer,... Zo konden de verpleegkundigen zich meer concentreren op de technische zorgtaken. Het was een bijzonder boeiende ervaring waarbij we heel nauw moesten samenwerken en mijn respect voor de verpleegkundigen nog verder groeide. Ook voor hen was het werken in nieuwe teams niet evident maar er was een bijzonder sterk groepsgevoel. Ik voelde mij er ook veiliger dan op drukke plaatsen buiten het ziekenhuis. De hoofdverpleegkundige en ziekenhuishygiënisten hebben ons meteen goed opgevangen en begeleid. Werken in beschermende pakken is veeleisend maar we kregen de nodige instructies om dat in veilige omstandigheden te kunnen doen. Mocht het revalidatiecentrum terug moeten sluiten, dan zou ik mij meteen weer kandidaat stellen als buddy op een COVID-afdeling. Ook de waardering vanwege de patiënten is onbeschrijfelijk mooi en ik ben dankbaar om de unieke kans te hebben gekregen om echt het verschil te kunnen maken tijdens deze periode."

Jan Schollaert 007