!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Coronavirus: informatie en richtlijnen

17 maart 2020 | Algemeen nieuws

Heb je vragen over het coronavirus Covid-19? Op deze pagina vind je algemene informatie en richtlijnen.

Wat doe je als je ziek voelt?

Opgelet: deze richtlijnen gelden niet voor zorgverstrekkers en hulpverleners, maar wel voor de algemene bevolking. 

Wie milde symptomen heeft, die mogelijk op het coronavirus COVID-19 kunnen wijzen (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn)...

 • ...gaat NIET naar de spoeddienst of het ziekenhuis
 • ...gaat NIET naar de huisartsenpraktijk of de wachtzaal daarvan
 • ...gaat NIET ZELF naar de apotheek

Zolang het om milde symptomen gaat, blijf je minstens zeven dagen thuis en vermijd je alle contact met andere mensen. Neem zeker zelf geen ontstekingsremmers (zoals Ibuprofen, Brufen of Voltaren), maar wel paracetamol (zoals Dafalgan).

Als de symptomen verergeren, neem je TELEFONISCH contact op met uw huisarts of met de huisartsenwachtdienst (Oostende-Bredene - 059 70 97 98 of 1733 voor andere gemeenten). Zo nodig zal de huisarts je doorverwijzen naar een triagepuntNeem GEEN telefonisch contact op met de ziekenhuizen of de spoeddiensten

Heb je na het telefonisch contact met de arts, nood aan dringende medicatie, ga dan NIET zelf naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is, om voor jou naar de apotheek te gaan. Indien je zelf niemand kent die dit voor jou kan doen, kan je terecht op de Sociale Noodlijn van jouw gemeente.

Ik heb een afspraak voor een raadpleging, behandeling of ingreep

Alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames worden geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig persoonlijk op de hoogte gebracht

Wil je jouw afspraak zelf uitstellen, bel dan tijdens de kantooruren 059 41 40 60.

We nemen deze maatregel preventief om het risico op besmetting voor onze patiënten en eigen medewerkers zo veel als mogelijk te beperken. We willen ons ziekenhuis daarnaast maximaal voorbereiden op de snelle evolutie en wijzigingen die de COVID 19-pandemie met zich meebrengt.

Ons ziekenhuis blijft in werking: je kan nog steeds in Az Damiaan terecht voor dringende hulpverlening. Raadplegingen, behandelingen en onderzoeken die dringend of noodzakelijk zijn voor het welzijn van de patiënt gaan natuurlijk wel door (chemotherapie, bloedafnames,…).

Had je een afspraak bij de dienst medische beeldvorming en meen je dat deze dringend is? Neem dan contact met je behandelende arts of huisarts. Die zal oordelen of je afspraak dringend en noodzakelijk is. 

Niet-gehospitaliseerde patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, of zich aanmelden op de dienst Spoedgevallen, mogen enkel vergezeld zijn door maximum één (symptoomvrije) begeleider indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de patiënt hierbij assistentie door de begeleider nodig heeft.

Heb je symptomen (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden): bel dan eerst naar de huisarts om te vragen of het aangeraden is om naar een triagepunt te gaan.  

Ik heb een nieuw medisch probleem waarvoor er nog geen afspraak is 

Als je al in behandeling bent bij Az Damiaan, neem je contact op met je behandelende arts in ons ziekenhuis. Als je nog geen relatie hebt met Az Damiaan of een arts van ons ziekenhuis, neem dan telefonisch contact op met je huisarts. De huisartsen hebben triagecentra opgericht om burgers met symptomen van het coronavirus te triëren.

Ik wil op bezoek komen

Er geldt een bezoekverbod tenzij voor personen met een medische noodzaak om in het ziekenhuis te zijn. In strikt noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen kan de algemeen directeur of de hoofdarts beslissen om toch toelating te verstrekken tot het betreden van het ziekenhuis.

 De uitzonderingsmaatregelen:

 • op materniteit is de partner van de moeder en op pediatrie één van de ouders (geen broertjes of zusjes) toegelaten.
 • voor palliatieve patiënten dient het bezoek in overleg met de behandelende arts te worden besproken.

We bieden de mogelijkheid tot videogesprekken met gehospitaliseerde familieleden.

Ook in deze uitzonderingsgevallen is bezoek door personen met symptomen zoals koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden verboden.

Een begeleider van een patiënt mag deze niet meer begeleiden van zodra de betrokken patiënt in het traject voor COVID-19 is opgenomen. De cafetaria is momenteel enkel toegankelijk voor onze medewerkers en stagelopende studenten.

Ik ben of word opgenomen in het ziekenhuis. Wat zijn de richtlijnen?

Alle geplande, niet-dringende ingrepen en ziekenhuisopnames worden geannuleerd. Alle betrokken patiënten worden hiervan tijdig persoonlijk op de hoogte gebracht

Gaat de opname toch door of ben je reeds opgenomen dan is de belangrijkste richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we onder andere volgende maatregelen:

 • Er is een strikte bezoekbeperking (zie hierboven). We bieden wel de mogelijkheid aan van videogesprekken.
 • Er zijn geen gezamenlijke activiteiten zoals ergo- en kinesitherapie op de diensten. Alle noodzakelijke behandelingen gebeuren op de kamer.
 • De gezamenlijke restaurantruimten op de zorgeenheden worden gesloten of er zijn bijzondere maatregelen. De maaltijden worden zo veel als mogelijk op de kamer geserveerd. 

Kledij van patiënten

 • Spreek telefonisch met de zorgeenheid een tijdstip van afhalen/brengen af.
 • Er mag op dat tijdstip 1 familielid (zonder symptomen) om de was komen aan de deur van de zorgeenheid.
 • Was deze kledij afzonderlijk van andere kledij.
 • Zowel de medewerker als de familie wast grondig de handen na manipulatie van de kledij. 

Het ziekenhuis doet zelf geen was van patiënten. Geef voldoende kledij, toiletgerief, meerdere  stukken nachtkledij, pantoffels,... mee. Zo kan er een iets langere periode overbrugd worden.

Brengen en afhalen van patiënten

Enkel indien de patiënt assistentie nodig heeft, mag die vergezeld worden door één (symptoomvrije) begeleider. Dit wordt vooraf afgesproken met de zorgeenheid. Deze begeleider brengt en haalt de patiënt af aan de deur van de zorgeenheid.  

Tips

 • Vergeet geen gsm of Ipad met lader om zo mogelijk contact te houden met de familie.
 • Breng geen eigen drank of etenswaren mee voor patiënten. Ook levering van drank en voeding is niet toegelaten. 
 • Bezorg ons een recente lijst met de thuismedicatie van de patiënt.

Deze maatregelen gelden tot minstens 19 april. 

Als patiënt, huisarts of werkgever kun je met vragen over het coronavirus steeds terecht op het nummer 0800 146 89 van de overheid. Dat nummer is steeds bemand.

Situatie van de voorbije 24 uren

Er zijn momenteel 53 coronapositieve patiënten opgenomen op de afgesloten corona-afdelingen waarvan acht patiënten op een afzonderlijke zone op intensieve zorgen (7 beademde patiënten). Reeds 19 gehospitaliseerde coronapositieve patiënten konden ons ziekenhuis verlaten. We betreuren helaas ook 7 overleden coronapositieve patiënten, waarbij wij onze oprechte deelneming betuigen aan de naasten en een hart onder de riem van onze medewerkers, die elke persoon de best mogelijke zorg bieden. 

We benadrukken de belangrijke richtlijn dat de stromen van patiënten die (vermoedelijk) besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten. Daartoe nemen we de nodige maatregelen dus is er geen gevaar voor andere personen om zo nodig naar het ziekenhuis te komen voor dringende zorgverlening. 

Dit is de situatie van de voorbije 24 uren telkens om 9 uur vastgelegd.

Omgaan met stress tijdens de coronacrisis

Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Stress en angst helpen ons normaal gezien om snel in te grijpen bij gevaar, maar nu is het gevaar onzichtbaar en de onzekerheid groot. Hierdoor kan de angst die we nu  voelen ook tegen ons werken en zorgen voor extra reacties zoals somberheid, slapeloosheid, hogere hartslag en bloeddruk, ...

Net daarom is het belangrijk dat we onszelf verzorgen op een manier die gezond is voor lichaam en geest. Hier vind je concrete tips om op een gezonde manier om te gaan met deze crisis.Laatste update van deze pagina: 4 april om 9.00 uur