!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

De apotheker op spoedgevallen

27 november 2018 | Algemeen nieuws

In november 2018 ging klinische farmacie van start op de dienst spoedgevallen. Deze extra dienstverlening vormt een belangrijke meerwaarde voor de veiligheid van de patiënt.

Medicatie Banner

Op de spoedafdeling worden verschillende zorgverleners ingeschakeld om de nodige zorgen aan de patiënt te kunnen verlenen. Voortaan zal er op weekdagen tussen 9 uur en 17 uur ook een apotheker aanwezig zijn op de dienst Spoedgevallen.

De klinisch apotheker op spoed zal de thuismedicatie van patiënten, die gehospitaliseerd zullen worden, bevragen en noteren. Deze apotheker zal een eerste medicatiebeoordeling uitvoeren, met andere woorden nakijken op bijvoorbeeld dubbelmedicatie, mogelijke interacties, overdosering,…

Waar nodig zal een advies worden geformuleerd. Hiermee willen we fouten in de medicatie voorkomen.

Een betere behandeling

Medicatiefouten komen voornamelijk voor tijdens opname en/of ontslag vanuit het ziekenhuis of tijdens een switch naar een andere omdat medicatieschema’s dan vaak wijzigingen ondergaan. Een opname in een ziekenhuis gebeurt vaak via de spoedgevallendienst, waar een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de thuismedicatie nodig is om een goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen tijdens de hospitalisatie. Pas dan kan de toestand van de patiënt correct ingeschat worden, kunnen nieuwe behandelingen starten en worden alle nodige chronische therapieën verder gezet.

Dit geeft de dokters ook een goede basis om een correct medicatieschema bij het ontslag uit het ziekenhuis te kunnen opstellen.

Verhoogde patiëntveiligheid

Het inzetten van een ziekenhuisapotheker voor het beoordelen en oplijsten van de thuismedicatie op de Spoedgevallen van Az Damiaan is dus een belangrijke meerwaarde om de patiëntveiligheid te verhogen. Dit vraagt namelijk de nodige tijd en een grondige kennis van de (neven)werkingen, eigenschappen en interacties van geneesmiddelen.

Tip: breng alle geneesmiddelen (of een lijst daarvan), met én zonder voorschrift, die u thuis inneemt steeds mee naar het ziekenhuis.