!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Studente Evelien draagt steentje bij tijdens de coronacrisis

6 mei 2020 | Algemeen nieuws

Evelien Devisscher zit in het laatste jaar ZoWe Verpleegkunde, campus Oostende. Net op het moment dat de coronapandemie ook ons land begon te treffen, liep ze stage in Az Damiaan. Hoe zij als studente een gezondheidscrisis van dergelijke omvang beleefde, schreef ze neer in een boeiend verhaal.

Evelien Devissscher Zo We Banner

Aanvankelijk voelde ik mij heel bezorgd en dacht ik: “Zal ik dit wel aankunnen als student want het is toch een virus waar ook heel wat wetenschappers nog vraagtekens bij hebben…”. Gelukkig won ik gaandeweg vertrouwen. Allereerst dankzij de steun die ik mocht ervaren in het team waar ik stage liep. Ik werd betrokken in de briefing van belangrijke informatie en bovendien was er in het team voldoende ruimte om tot rust te komen bij elkaar, wat me houvast bood om deze uitzonderlijke situatie aan te kunnen. Daarnaast gaf de veilige  manier waarop Az Damiaan de toeloop van COVID-19 patiënten aanpakte, mij een sterk gevoel van veiligheid. 

Aandacht voor levens- en zinsvragen

Ook het vangnet van de de school voor alle stagelopende studenten was om 'u' tegen te zeggen! We konden steeds online bij de coach en de stagedocent terecht. Ik kon ook terugvallen op een rijkelijke theoretische en praktische bagage vanuit de opleiding. Deze bagage gaf me de nodige houvast om op een deskundige manier veilige zorg te bieden aan de zorgvragers. Zo kon ik in deze coronatijd mijn steentje bijdragen in de zorg. Bovendien kreeg ik in mijn opleiding ook tools aangereikt om oog en oor te hebben voor levens- en zinsvragen van de patiënten. Dit vond ik steeds waardevol, maar nu kon ik dit extra goed inzetten in deze uitzonderlijke context waarin heel wat zorgvragers worstelen met een diepe eenzaamheid. 

Na deze stage dragen wij, ook als studenten deze ervaringen met ons mee.

Evelien Devisscher, student verpleegkunde tijdens de coronacrisis

Tijdens de online lessen wordt ruimte gecreëerd om via uitwisseling en persoonlijke reflectie stil te staan bij de impact van deze stage op ons als toekomstige verpleegkundige, maar ook op ons als persoon. Bovendien reikt de school ons een ethisch denkkader aan (gebaseerd op de visie van Zorgnet/Icuro en professor Chris Gastmans) waarmee we een ethisch licht leren werpen op deze crisissituatie en de impact hiervan op de zorg.

Dankbaarheid

Ik ben dankbaar voor het leerrijke traject dat ik samen met mijn medestudenten in deze coronatijd kon afleggen. Uiteraard voel ik samen mijn medestudenten mee met allen die door COVID-19 een geliefde persoon hebben verloren. We wensen alle Covid-patiënten een spoedig herstel toe.

Beter voorkomen dan moeten genezen

De ingrijpende stage-ervaring heeft me bewust gemaakt over hoe belangrijk het is om de richtlijnen van de overheid strikt op te volgen. Iedere burger draagt hierin hun grote verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen kunnen voorkomen dat mensen getroffen worden door deze ingrijpende infectie. 

Ook hierbij volg ik de bekende uitdrukking: “het is beter voorkomen dan genezen”. Jij ook? 

Evelien Devisscher is laatstejaarsstudent bij ZoWe verpleegkunde HBO5.