!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Betere farmaceutische zorg met 'De groene enveloppe'

26 januari 2022 | Algemeen nieuws

Begin februari geven we bij ontslag uit het ziekenhuis aan de patiënt een ‘Groene Enveloppe’ mee, met hierin een extra medicatieschema. Ook eventuele voorschriften alsook een begeleidende brief en een folder van het Chronic careproject De Koepel (Sibe - Samen Is Beter) worden in de enveloppe meegegeven. 

Groene Enveloppe In Az Damiaan Banner

Betere informatieoverdracht

‘De Groene Enveloppe’ is een tool die zorgt dat ook de (huis)apotheker op de hoogte is van wijzigingen in het medicatiebeleid van hun patiënten, zodat zij hun farmaceutische zorg correct kunnen uitoefenen.

Op vandaag - wanneer de patiënt de reflex niet heeft dit schema te bezorgen aan de huisapotheker en zolang digitale tools ontbreken - hebben apothekers vaak niet de noodzakelijke informatie om dit te kunnen doen. Door als patiënt de groene enveloppe af te geven, is de (huis)apotheker beter geïnformeerd.

We willen benadrukken dat de (huis)apotheker de therapieën niet gaat aanpassen, want de arts blijft verantwoordelijk voor het medicamenteus beleid.

Dit project is een samenwerking tussen diverse medische disciplines in Az Damiaan en Samen is Beter (Sibe), een initiatief van De Koepel vzw met steun van de FOD Volksgezondheid.