!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Omgevingsvergunning bouw Huisartsenwachtpost

04 maart 2022

Az Damiaan heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een Huisartsenwachtpost langs de Konterdamkaai.

De Huisartsenwachtpost zal bestaan uit een publiek toegankelijke onthaal, een wachtzaal, 3 onderzoekskabinetten en een rust- en ontspanningsdeel voor dokters en verpleegkundigen dat ook kan ingericht worden als pandemiesas.

Het nieuwbouwvolume wordt gepland langs de Noordzijde van de bestaande ziekenhuissite, partieel aangebouwd aan het bestaande gebouw. Aan de overzijde van de Konterdamkaai bevindt zich enkel de rangeersite voor het station van Oostende (NMBS/Infrabel). 

Hwa Banner

Het uitbreidingsvolume bevindt zich ver verwijderd van omliggende woonfuncties. De gekozen locatie voor de uitbreiding leidt dan ook tot een absoluut minimum aan ruimtelijke impact op de omgeving en tast geenszins de kwaliteit van de woon- en leefomgeving aan.

Bij de bouw van de Huisartsenwachtpost is ook een onderkeldering voorzien, in kader van de uitbouw van de apotheek in het ziekenhuis. In een tweede fase worden er vergader-, seminarie-, en bureelruimtes (eerste verdieping) gerealiseerd, en wordt het operatiekwartier (tweede verdieping) uitgebreid. De timing voor deze tweede fase is nog niet gekend. 

Wie vragen heeft over de omgevingsvergunning, kan terecht op communicatie@azdamiaan.be.