!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Jaarverslag 2016

06 juni 2017 | Algemeen nieuws

Ook in 2016 was Az Damiaan volop in beweging. Een overzicht van de highlights van 2016 lees je in ons jaarverslag. 


In het kader van onze maatschappelijke verantwoording wensen wij, met allen die bij het gezondheidsbeleid van Oostende en de regio betrokken zijn, open en transparant te communiceren over het beleid en de resultaten van ons ziekenhuis.

Niettegenstaande de moeilijke en onzekere tijden was 2016 voor Az Damiaan een geslaagd jaar. De activiteiten zijn in de meeste domeinen gegroeid en er werden opnieuw heel wat initiatieven gerealiseerd, waarmee we de kwaliteit en de patiëntveilige zorg verder konden uitbouwen.

Via dit jaarverslag willen wij u een terugblik geven op onze werking en onze realisaties in 2016. 

Klik op het icoon om het jaarverslag te lezen.