!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Nieuw transmuraal samenwerkingsproject

30 mei 2022 | Algemeen nieuws

Op vrijdag 20 mei werd het startschot gegeven voor een nieuw transmuraal samenwerkingsproject. Duneroze, Az West en Az Damiaan voorzien deze samenwerking voor patiënten met pneumologische zorgvragen die na een acuut event nog niet in staat zijn om terug naar huis te keren. 

Nieuw Transmuraal Samenwerkingsproject Banner

Duneroze ligt in Wenduine en is een voorziening van de Anima groep. Ze bieden een woonzorgcentrum, kortverblijf en hersteloord aan.  

Positieve ervaring tijdens coronaperiode 

Tijdens de coronacrisis werden patiënten met zuurstofnood, die nog niet in staat waren om naar huis te gaan maar waarbij een ziekenhuisverblijf niet meer nodig was, opgevolgd in hersteloord Duneroze. Vanuit deze ervaring wordt de optimale oriëntatie van patiënten vanuit Az Damiaan en AZ West naar Duneroze nu verder uitgewerkt.

Met deze transmurale samenwerking willen we de kwaliteit en continuïteit van zorg voor deze patiëntengroep samen garanderen.

Hanne Bossaer, transmuraal zorgcoördiantor Az Damiaan

Herstellende patiënten, kunnen in Duneroze verder revalideren op basis van gezamenlijke revalidatiedoelstellingen. 

Startmoment

Op vrijdag 20 mei vond in de voormiddag een gezamenlijk opleidingsmoment plaats, waarbij zowel de medische als de paramedische aspecten van de zorg voor patiënten met pneumologische zorgvragen werden verduidelijkt. 

In de namiddag vond een bezoek aan Duneroze plaats met een uitgebreide rondleiding door de verschillende afdelingen.