!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Peter Degadt wordt voorzitter Raad van Bestuur Az Damiaan

24 mei 2017 | Algemeen nieuws

De Raad van Bestuur van Az Damiaan heeft de eer en het genoegen om u mee te delen dat de heer Peter Degadt per 23 mei 2017 lid wordt van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Az Damiaan.

Peter Degadt Aankondiging Mei 2017

Per 1 juni 2018 zal de heer Peter Degadt het voorzitterschap van de Raad van Bestuur overnemen van mevrouw Gerda Brugmans, die eind mei 2018 haar mandaat beëindigt omwille van het bereiken van de statutair vastgestelde leeftijdsgrens.


Mevrouw Brugmans staat reeds sinds 2004 aan het roer van het grootste ziekenhuis aan de Belgische kust. Onder haar impuls werd het medische zorgaanbod fors uitgebreid en werd de bouw van het nieuwbouwziekenhuis gerealiseerd. In moeilijke omstandigheden wist zij – samen met de bestuurders en de directie - de financiële toestand van het ziekenhuis gezond te houden en werd Az Damiaan toekomstgericht voorbereid op de positionering binnen het ziekenhuisnetwerk Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland. 


Met de heer Peter Degadt kiest Az Damiaan voor een verderzetting van deze stevige leiding.  De heer Peter Degadt (° 29 januari 1954 te Kortrijk) is sinds 2007 gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de grootste werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van de algemene ziekenhuizen, de voorzieningen geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg in Vlaanderen. Recent heeft de heer Degadt beslist om deze  functie neer te leggen op 1 januari 2018.


Daarnaast is de heer Degadt voorzitter van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en lid van de Strategische Adviesraad Gezondheid, Welzijn en Gezin. Tevens zetelt hij in tal van besturen en organen die mee het beleid bepalen in de gezondheidszorg van Vlaanderen en België. Hij is o.a. lid van de Algemene Raad van het RIZIV.  Sinds 1994 is hij gastdocent - voor de opleiding management en beleid in de gezondheidszorg - aan de KU Leuven.


Het bestuur van Az Damiaan zet met de aanstelling van de heer Degadt haar ambitie kracht bij om zich te positioneren als het referentieziekenhuis voor de regionale gezondheidszorg voor de bevolking aan de Belgische kust en versterkt hiermee de verdere professionele uitbouw van deze missie ten dienste van de patiënt.