!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

100ste project met de PMM-methode

25 oktober 2019 | Algemeen nieuws

Om grote projecten in ons ziekenhuis uniform en transparant te laten verlopen en te kunnen opvolgen, werken we sinds 2010 volgens de Project Management Methodologie (PMM). Onlangs werd het 100ste PMM-project opgestart. 

Pmm 100Ste Project Banner

Projecten kunnen aangereikt worden door elke medewerker in de organisatie. Projecten die na een eerste analyse (aan de hand van een ideebeschrijving) worden opgestart, dienen de projectmanagement methodologie (PMM) van Az Damiaan te volgen. Als projectmanagement methodologie wordt een vereenvoudigde versie van de Stage Gate methodologie gebruikt. 

Uniforme opvolging

Via een projectcalculator wordt de grootte, de kost en de impact van het project geëvalueerd. Projecten die geen score hebben die leidt tot opvolging van de projectboard worden opgevolgd door een leidinggevende. Projecten die positief scoren op de projectcalculator worden opgevolgd door een projectboard, die ervoor zorgt dat methodologisch een project correct wordt geleid. Op die manier worden projecten op een uniforme manier opgevolgd en heeft de directie een overzicht op de lopende grote projecten. Op het einde van een project wordt de implementatie geëvalueerd door het opmaken van een eindrapport zodat er leerpunten kunnen meegenomen worden naar volgende projecten.

Honderdste project

Deze methodologie wordt sinds 2010 in ons ziekenhuis toegepast. Enkele grote projecten waren onder andere de verhuis naar het nieuwbouwziekenhuis, de ziekenhuisaccreditatie, de invoering van het digitaal patiëntendossier, waterzuiveringsinstallatie, procesverbeteringen in het operatiekwartier, uurroosterbeleid, opstart centraal intern transport, een nieuwe website,...

Het honderdste project is het project 'Van aanvraag tot levering'. Hierbij willen we het volledige proces van aanvraag tot levering transparanter, efficiënter, eenvoudiger en logischer maken voor zowel de medewerker als de betrokken diensten (Supply Chain, Financiën, ICT, preventie, (bio-) technische dienst,…). Alle processen van aanvraag, bestelling, levering, budgetopmaak-/opvolging en factuurverwerking van goederen en diensten worden hierbij onder de loep genomen en bijgestuurd waar nodig.

Directeur ICT en Supply Chain Xavier Keters zette naar aanleiding van deze mijlpaal de projectverantwoordelijken Laure Konings (financieel manager) en Karmen Boghaert (Supply Chain manager) in de bloemetjes.