!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Resultaten behandeling rectumkanker

7 juli 2017

De overheid legt de ziekenhuizen een aantal normen (indicatoren) op om de kwaliteit van behandelingen te kunnen beoordelen. Deze indicatoren worden gepubliceerd op een overzichtswebsite (http://www.zorgkwaliteit.be) zodat men ziekenhuizen kan ‘vergelijken’. Deze week werden de resultaten voor de behandeling van rectumkanker gepubliceerd. 

Rectumkanker of endeldarmkanker is kanker die voorkomt in het laatste deel van de dikke darm en zich vrijwel altijd ontwikkelt vanuit een poliep van het slijmvlies. Volgens cijfers van de Stichting Kankerregister (SKR) werden in 2014, 2.590 nieuwe gevallen van endeldarmkanker geregistreerd in België, waarvan 1.644 mannen en 946 vrouwen.

Aangezien de gepubliceerde indicatoren voor rectumkanker zogenaamde "outcome"- of uitkomstindicatoren zijn, kunnen er geen streefwaarden worden vooropgesteld.

Elke indicator staat op zichzelf. Je kan dus geen optelsom van alle behaalde resultaten maken. Deze indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit. De cijfers handelen over patiënten bij wie rectumkanker werd vastgesteld in de periode 2009 tot 2011. Bespreek de resultaten met uw arts als u vragen heeft.

Ondanks de oudere populatie aan de Belgische kust, zien we in Az Damiaan een lagere sterftekans 90 dagen na heelkunde t.o.v. de gemiddelden. Oudere patiënten worden hiervoor multidisciplinair opgevolgd in samenwerking met de discipline geriatrie.

Meer info op http://www.azdamiaan.be/nl/kwaliteit/kwaliteitsresultaten/medische-indicator-rectumkanker