!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

'Samen is beter' brengt patiënt en zorgverlener dichterbij

30 september 2019 | Algemeen nieuws, gezondheidstips

Az Damiaan is partner in een uniek samenwerkingsverband tussen heel wat zorgverleners en zorgorganisaties zoals de huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, het sociaal huis, de ziekenfondsen, de ziekenhuizen, enz. om de samenwerking te verbeteren rondom de patiënt, die naast kostenbesparing ook een efficiëntere zorgverlening zal genieten. 

Sibe Website Banner2

Het Chronic Care project ‘De Koepel vzw’ lanceert met de steun van de FOD Volksgezondheid hiervoor het project Sibe, wat staat voor ‘Samen is Beter’.

Geïntegreerde zorg 

Tegenwoordig ontwikkelt 1 op 3 mensen een chronische aandoening. De organisatie van de zorgverlening voor die chronisch zieken is een complex gegeven. Om deze mensen - en degenen die voor deze zieken zorgen - te ondersteunen, bestaan er  in België sinds 1 januari 2018  twaalf  projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. 

Chronic Care project ‘De Koepel’

Het Chronic Care project ‘De Koepel’  is 1 van de 12 lopende chroniccare pilootprojecten in België en is actief binnen de regio Torhout-Oostende-Veurne. 

Meer dan 80 organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector in de regio zijn partners binnen dit project en hebben samen met zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen.

In het project De koepel werken heel wat zorgverleners samen zoals de huisarts, thuisverpleegkundigen, de apotheker, het sociaal huis, de ziekenfondsen, de zieken­huizen, enz. De Koepel wil jou - en de mensen in jouw om­geving - ondersteunen en begeleiden om de zorg die je nodig hebt zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. Op die manier ontstaat er zorg op maat. Belangrijk hierbij is dat we steeds rekening houden met de wensen van alle betrokkenen.

‘De Koepel’ definieerde een aantal actiepunten. “De nodige medicatie op punt zetten en overbodige ziekenhuisopnames vermijden zijn belangrijke verbeterpunten en zijn sterk kostenbesparend voor de patiënt, de mutualiteiten en de overheid. Daarnaast willen we de mantelzorg organiseren en ondersteunen en de sociale contacten van de patiënt verbeteren. Bij elke actie laten we de patiënt zelf meebeslissen en schenken we aandacht aan het geven van voldoende heldere uitleg. Op die manier ontstaat er een nog betere zorg op maat”, schetst Liesbeth Moortgat, projectcoördinator van De Koepel.

Samen is Beter

Een van de kerntaken van Samen is Beter is het informeren van de bevolking. In het kader hiervan werkten we de voorbije maanden hard aan het opzetten van een geïntegreerde website voor zowel burgers als zorgprofessionals.

Daarom lanceert het Chronic Care project ‘De Koepel vzw’ met de steun van de FOD Volksgezondheid het project Sibe, wat staat voor ‘Samen is Beter’.

Door de verspreiding van folders en affiches in combinatie met het openstellen van de website willen ze  de totale bevolking kennis laten maken met het basisconcept samen is beter. 

Door de ruime verspreiding van affiches en folders met afscheurstrook via de zorg- en welzijnspartners in onze regio en via onze gloednieuwe website www.samenisbeter.be willen we elke burger kennis laten maken met ons basisconcept Samen is Beter. De website die bedoeld is voor zowel professionals als burgers werd trouwens ontwikkeld in nauw overleg met mensen vanuit het werkveld en een zeer geëngageerde patiëntenfocusgroep. Ook hier bleek duidelijk dat ons motto Samen is Beter geen loze slogan is. 

ZorgID: een preventieve actie voor elke burger

Sibe lanceert het zorg-ID, dat iedere burger door eenvoudige registratie (op de website of via de folder) kan verkrijgen.  Het ZorgID is een zorgpaspoort bedoeld om de communicatie tussen de patiënt en de zorgverleners te ondersteunen en hierdoor de zorg voor de patiënt te verbeteren. Dit handig kaartje moet samen met de identiteitskaart bewaard worden.  

De heer D.J. (81 jr) komt ’s nachts ten val en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de opname vraagt men hem wie er aan huis komt voor de verpleging. Volgens mijnheer D.J. komt verpleegster Anneke iedere dag langs. Het duurt een poosje eer het ziekenhuis weet wie ‘Anneke’ is en welke haar contactgegevens zijn.

De bovenstaande gebeurtenis is ongetwijfeld herkenbaar. 

Onze ambassadeurs en leden van de patiëntenfocusgroep zijn alvast enthousiast. Ze zien het zorgID als een niet- leeftijdsgebonden communicatiemiddel waar alle spilfiguren in hun zorg verzameld worden. Door het te bewaren samen met de identiteitskaart wordt het altijd vlot teruggevonden in bv. noodsituaties. 

Enkele van hun reacties:

  • Door alle info samen te brengen krijg je als burger/patiënt/cliënt het gevoel dat je niet telkens opnieuw je hele verhaal moet brengen. Want dat is iets wat heel veel mensen telkens weer ondervinden: altijd opnieuw je verhaal, je medicatie doorlopen, … Als hulpverleners automatisch naar ons zorgID vragen, wordt ons verhaal meteen al een stuk duidelijker. 
  • ‘Ik vind het handig dat mijn kinderen het op zak hebben onderweg (naar school, op kamp, in de sportclub, …) zodat in nood altijd contact kan worden opgenomen en/of belangrijke info vermeld staat.’ 
  • ‘Ik voel me gerust als mijn ouders onderweg zijn, als hen iets overkomt dan vindt men alle contactpersonen en nuttige info zoals medicijnen, bijzondere zorgen meteen bij hun identiteitskaart.’

Naast deze preventieve actie bij alle burgers willen we ons ook specifiek focussen op de meest kwetsbare chronische zieken (polyfarmacie, meervoudige ziekenhuisopname, kansarmoede). Als zo’n patiënt gedetecteerd wordt, wordt tijdens een gesprek de noden en wensen van de patiënt en zijn eventueel mantelzorger in kaart gebracht. In samenspraak met patiënt, mantelzorger en het professionele zorgteam worden daarna afspraken gemaakt in kader van zorgcoördinatie, medicatie, casemanagement en/of crisismanagement. 

Meer informatie en een kennismaking met de ambassa­deurs van het project vind je op www.samenisbeter.be