!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Sociaal fonds Az Damiaan start op

19 januari 2023 | Algemeen nieuws

Az Damiaan streeft samen met jou naar de beste zorg. We geven hierbij samen met de lokale partners extra aandacht aan de noden van de meest kwetsbare patiënten, die zich in een acute crisissituatie bevinden. Hierbij hechten we belang aan alle essentiële domeinen voor de kwaliteit van leven: lichamelijk, materieel en emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties.

We willen ons steentje bijdragen aan een laagdrempelige en toegankelijke gezondheidszorg in het zorggebied van Az Damiaan. 

Hiertoe voorziet Az Damiaan een sociaal fonds, die zowel voor individuele patiënten als voor lokale organisaties, ondersteuning kan voorzien.

Sociaal Fonds Banner Website Pagina

Als lokale organisatie kan je vanaf vandaag een aanvraag tot ondersteuning indienen via een projectfiche. Alle voorwaarden en informatie vind je hier.

Doelgroep

Lokale organisaties uit Oostende, Bredene, Gistel, Oudenburg, Middelkerke, De Haan en Nieuwpoort.

Voorwaarden voor een project

 • het project beoogt het streven naar een toegankelijke (gezondheids)zorg en toont duidelijk een inzet voor een gezondere samenleving
 • het project komt tegemoet aan de noden van kwetsbare personen in kansarmoede
 • het project beoogt geen structurele financiering
 • het project is duurzaam
 • de aanvrager is de organisator of dienst die op zoek is naar (bijkomende) financiering voor een eigen project dat via andere kanalen onvoldoende of niet gefinancierd is en waar eigen middelen ontoereikend zijn.

Aanvraagprocedure en opvolging

 • de lokale organisatie vult onderstaand projectfiche in voor vrijdag 17 maart 2023
 • de Commissie Sociaal Fonds maakt een selectie op basis van alle ingediende projectfiches
 • de geselecteerde projecten komen hun aanvraag kort voorstellen op maandag 17 april 2023 tussen 15.00 uur en 16.30 uur, op basis daarvan gebeurt te toekenning. Het budget voor de goedgekeurde projecten wordt dan toegekend op 1 juli 2023.
 • per aanvraag van een lokale partner kan maximaal 2.500 euro worden toegekend.
 • bij toekenning gebeurt de betaling in twee schijven: 80% bij goedkeuring van het project en de resterende 20 % bij oplevering van het project
 • als partner voorzie je bij oplevering een korte voorstelling van het project

Met vragen kan je terecht bij Hanne Bossaer, transmuraal zorgcoördinator: 
transmuraal@azdamiaan.be of 059 41 67 60

Projectfiche

De aanvragen zijn gesloten.