!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Start bouw Huisartsenwachtpost Middenkust

04 november 2022 | Algemeen nieuws, AZ Oostende

Huisartsenkring Middenkust en AZ Oostende bouwen samen Huisartsenwachtpost Middenkust. Huisartsenwachtpost Middenkust komt naast de spoedgevallendienst van het huidige Az Damiaan, dat vanaf 1 november 2023 campus Damiaan van het eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende wordt. De bouw van de wachtpost zal 10 maanden duren. 

Start Bouw Huisartsenwachtpost Middenkust Banner

De huisartsenwachtdienst wordt opgericht om te voldoen aan de permanentie voor eerstelijnszorg buiten de reguliere openingsuren van de huisarts. Een zestigtal huisartsen van Oostende en Bredene bundelt in Huisartsenwachtpost Middenkust hun krachten om de bevolking van Oostende en Bredene (ruim 100.000 inwoners) te voorzien in een doeltreffende eerstelijnshulpverlening.

De wachtdienst zal actief zijn op weekdagen van 19.00 tot 7.00 uur en de volledige dag op zaterdagen, zon- en feestdagen. De dienst werkt steeds op afspraak.

Een betere triage van de patiënten

Bij de wachtdienst kan je terecht met dringende medische problemen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de huisarts. Omwille van de steeds drukker wordende wachtdiensten werd in 2012 de huisartsenwachtpost opgericht in de Edith Cavellstraat 54-56 in samenwerking met Stad Oostende. Hier doen de huisartsen in het weekend consultaties op afspraak.

Sinds 1 juni 2021 is de wachtpost erkend door het RIZIV en is er financiering voorzien voor de nodige ondersteuning van onthaal en vervoer. De samenwerking tussen wachtpost en spoedgevallen wordt aanbevolen en gestimuleerd door de overheid. De nieuwe locatie van Huisartswachtpost Middenkust, met de nodige faciliteiten, zal de werking ten goede komen. 

De ingebruikname van de wachtpost staat zonder weerverlet voor het derde kwartaal van 2023 gepland. Door een goede samenwerking kan een terechte verdeling van de patiëntenstroom gebeuren tussen de wachtpost of spoedgevallendienst. Zo is er in het belang van de patiënt een nog betere samenwerking. 

De juiste patiënt bij de juiste arts.

dokter Alison Helsmoortel (Huisartsenkring Middenkust) en dokter Saartje Bogaerts (Spoedgevallen Az Damiaan)
Hawp Spade Banner

Impact van de werken

De bouw start op maandag 7 november 2022. Tot eind mei 2023 is de Konterdamkaai onderbroken. De spoedgevallendienst, leverancierstoegang en de parkeertoren voor medewerkers blijven bereikbaar via de Konterdamkaai, enkel komende van de Ringlaan. De bezoekersparking is bereikbaar vanaf de Gouwelozestraat. Een deel van de Berthe Tratsaertstraat wordt ingenomen als werfzone. 

Hawp Exterieur Banner

Een gepaste integratie in de omgeving

Dit nieuwbouw-uitbreidingsproject behelst de huisartsenwachtpost, een uitbreiding van de spoedgevallendienst en onderkeldering met mogelijke invulling voor medische-technische diensten. De opbouw van 3 bovenliggende verdiepingen is conceptueel en structureel in een latere fase mogelijk. De huisartsenwachtpost is ontworpen om architecturaal en ruimtelijk passend te zijn bij de bestaande ziekenhuisgebouwen en de groene omgeving. Aan de zijde stadscentrum/Maria Hendrikapark wordt na de realisatie van de huisartsenwachtpost de vrijblijvende zone heraangeplant met streekeigen beplanting, waardoor deze hoek van de ziekenhuissite op een groene wijze zal aansluiten met de omgeving.

Een frisse, moderne ‘look-and-feel’ (beige-grijze natuursteenlook tegelbevloeringen, witte wanden en meubilair met houtaccenten) creëert een rustgevende wacht- en consultatiebeleving. De patiënt kan zich meteen aanmelden aan een onthaal en plaatsnemen in een open wachtzaal met kinderspeelzone. De huisartsenwachtpost beschikt over 3 volledig uitgeruste consultatieruimtes en een aparte zone met rust-, ontspannings- en vergaderruimtes voor dokters en verpleegkundigen. Er is ook een verbindingsgang met de Spoedgevallendienst. 

Hawp Interieur Banner

Veiligheid en comfort voor patiënten en hun begeleiders

Veiligheid en comfort voor patiënten en hun begeleiders, en de consulterende huisartsen, staan voorop. Zo kan in geval van een nieuwe pandemie de rustruimte omgebouwd worden tot een aangepaste wacht- en consultatieruimte met aparte in- en uitgang en een pandemiesas tussen de huisartsenwachtpost en de Spoedgevallendienst. De huisartsenwachtpost kan zo veilig en onafhankelijk blijven functioneren voor de andere patiënten.