!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Handchirurgen starten een transmurale wachtdienst handchirurgie in West-Vlaanderen

25 november 2022 | Algemeen nieuws

Op 1 december 2022 start in West-Vlaanderen - als eerste Belgische provincie - een ziekenhuisoverschrijdende wachtdienst handchirurgie. Alle handchirurgen van de West-Vlaamse ziekenhuizen engageren zich in deze unieke samenwerking. 

Handwacht Banner

De meeste West-Vlaamse ziekenhuizen hebben momenteel onvoldoende handchirurgen om zelfstandig een fulltime wachtdienst handchirurgie op comfortabele manier te organiseren. Zo groeide het idee van een georganiseerd wachtsysteem om een permanente opvang van elk handtrauma te verzekeren.

Snelle behandeling met juiste expertise

Door de vaak grote urgentie om ernstige (vooral microchirurgische) handtrauma’s met de juiste expertise te behandelen, is er duidelijk nood aan dit wachtsysteem. In onze provincie zijn alles samen voldoende gekwalificeerde handchirurgen om dit wachtsysteem op te vangen. De transmurale schaalvergroting in de opvang van het complexe handtrauma getuigt bovendien van een gezonde visie op de gezondheidszorg.

De handchirurgen zijn overtuigd dat dit systeem zal bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van zorg voor de patiënt met het complexe handtrauma in West-Vlaanderen.

Wetenschappelijke samenwerking

Vanaf 1 december 2022 kan elke West-Vlaams ziekenhuis beroep doen op een wachtlijst handchirurgie voor de ganse provincie. Wanneer een patiënt zich op de spoedopname aanmeldt met een ernstig handtrauma kan die volgens de wachtlijst doorverwezen worden naar het centrum van de handchirurg van wacht.

Ook de handchirurgen van Az Damiaan Oostende nemen hieraan actief deel.

Handwacht West-Vlaanderen werd ontwikkeld binnen dezelfde cultuur van ‘peer-review’ en wetenschappelijke samenwerking, waaruit ook de gemeenschappelijke LOK-groep* handchirurgie ontstond.

* Een LOK is een groep van zorgverleners (bv. artsen, , die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren.