!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Veilig naar school

31 augustus 2019 | gezondheidstips

Het begin van het nieuwe schooljaar gaat traditioneel gepaard met een toenemende verkeersdrukte waardoor het risico op ongevallen toeneemt. 

Als u uw kind naar school brengt met de wagen

  • Vertrek tijdig en hou rekening met de toegenomen verkeersdrukte. Een gehaaste chauffeur is zelden een voorbeeldige chauffeur.
  • Laat uw kind aan de kant van de school op het voetpad in- en uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat uw kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen.
  • Leer uw kind altijd de veiligheidsgordel om te doen.
  • Parkeer uw wagen reglementair.


Als uw kind te voet of met de fiets naar school gaat

Veel ouders herinneren zich dat zij, indertijd, de kortste route van huis naar school en terug moesten volgen, omwille van de schoolverzekering. Die voorbijgestreefde verplichting geldt al lang niet meer. De schoolverzekering slaat op de normale, de dagdagelijkse route. Dat houdt in dat iedereen de schoolroute bewust kan kiezen, rekening houdend met de (verwachte) veiligheid. Je kunt ook huiswaarts keren langs een andere weg als die van huis naar school.

  • Leer uw kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder uw kind ook gezien heeft.
  • Kies kleurrijke kledij zodat uw kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
  • Weeg goed af of uw kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Oefen desnoods de route in die uw kind alleen zal volgen.
  • Zorg dat de fiets van uw kind wettelijk in orde is en controleer dit geregeld.


En vergeet niet: onze kinderen nemen 'de grote mensen' als voorbeeld.  Probeer dus om er een voorbeeldig weggedrag op na te houden. De tips hierboven kunnen daarbij zeker helpen. 

En vooral... we wensen iedereen een fijn begin van het nieuwe schooljaar.