!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Verdere versoepeling bezoekregeling

12 juni 2020 | Algemeen nieuws

We streven ernaar om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen voor onze patiënten, de bezoekers en onze medewerkers en versoepelen daarom de bezoekregeling stapsgewijs. Vanaf vrijdag 12 juni versoepelen we de bezoekregeling nog iets meer.

Algemene afspraken 

 • Bezoek op de zorgeenheden is toegelaten bij patiënten die minstens 3 dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn.   
 • Op materniteit zijn enkel de partner van de moeder en de broertjes of zusjes toegelaten. 
 •  Op de verblijfsafdeling van pediatrie en op neonatale zorgen zijn de beide ouders (geen broertjes of zusjes) toegelaten. Op pediatrie mogen beide ouders (mits COVID-screening) afwisselend inslapen. Op dagziekenhuis pediatrie is slecht 1 van de ouders (zonder broertjes of zusjes) toegelaten. 
 •  Op psychiatrie vindt het bezoek plaats in een aparte ruimte of in de tuin (enkel op afspraak). 
 •  Voor kritieke, palliatieve patiënten of patiënten in het einde van hun levensfase dient het bezoek in overleg met de behandelende arts te worden besproken. 
 • Er is geen bezoek toegelaten op de COVID-zorgeenheid tenzij bij gemotiveerde uitzonderingen (bv. patiënten in een kritiek of palliatief stadium).

Verloop van het bezoek

 • Bezoek is toegelaten bij patiënten die minstens 3 dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn. Er mag 1 (door de patiënt vooraf aangeduide) persoon op bezoek komen. 
 • Het eerste bezoekmoment is op afspraak waarbij het ziekenhuis de bezoeker zal contacteren. De bezoeker kan niet zelf bellen om op bezoek te willen komen. 
 • Meld je op het afgesproken moment aan op de zorgeenheid voor je naar de kamer van de patiënt gaat.
 • Je krijgt tijdens dit eerste bezoek één bezoekerskaart waarmee je de komende week/weken de patiënt kan bezoeken (steeds dezelfde bezoeker) zonder opnieuw een afspraak te moeten maken. Dit bezoek kan enkel binnen de afgesproken tijdsloten.

Bezoekmomenten

 • van 14 uur tot 15 uur – van 15 uur tot 16 uur – van 16 uur tot 17 uur – van 18 uur tot 19 uur
 • maandag, woensdag, vrijdag en zondag: ZE 210, ZE 230, ZE 240, ZE 410, ZE 425 en ZE 435
 • dinsdag, donderdag en zaterdag: ZE 220, ZE 245, ZE 420, ZE 415, ZE 445 en ZE 545 

Let wel, niet elke patiënt is gebaat bij bezoek in de huidige omstandigheden. Bij erg zieke patiënten, immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten gebeurt er best vooraf een afstemming met de behandelende arts. We bieden nog steeds de mogelijkheid aan tot videogesprekken. 

Richtlijnen tijdens bezoeken

Bezoek in geen geval patiënten als je zich in de voorbije 14 dagen niet goed voelde, verkouden was of grieperig was of in de voorbije 14 dagen in contact kwam met een COVID-19-patiënt. We meten de lichaamstemperatuur bij iedereen die het ziekenhuis betreedt. 

Volg tijdens het bezoek deze richtlijnen nauwgezet op:

 • Draag een eigen mondmasker (verplicht). Hou het masker op over de neus , mond en kin vanaf het betreden van het ziekenhuis tot het verlaten. Dus ook in de gangen, lift en tijdens het bezoek aan de patiënt zelf.
 • Draag geen handschoenen en ontsmet je handen met handalcohol vóór je de kamer binnengaat.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van de patiënten. Geef geen kus, knuffel of hand.
 • Beperk het bezoek tot maximum een uur. Een kort bezoek zal boeien, een lang bezoek vermoeien ;-)
 • Ontsmet de handen opnieuw met handalcohol wanneer je de kamer verlaat.
 • Vermijd het gebruik van de toiletten. Gebruik nooit de toiletten op de zorgeenheid of de patiëntenkamer.
 • Breng geen drank, eten, bloemen of geschenken mee.
 • De cafetaria en de shop zijn gesloten. Blijf niet langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis.
 • In het ziekenhuis kan uitsluitend cashloos betaald worden (bv. parking). Je kan betalen met betaalkaarten, kredietkaarten of Payconiq.