!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

KOM-netwerk

AZ Damiaan is lid van het ziekenhuisnetwerk KOM, voor een nog betere zorg.

Week van de Diëtist

15 maart 2021

Tijdens de week van 15-21 maart gaat de Week van de Diëtist opnieuw door. Dit jaar wordt de focus op ondervoeding in de ziekenhuizen en woonzorgcentra gelegd. Ondervoeding is een onderschat probleem in de gezondheidszorg en kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van diverse complicaties.

Ondervoeding heeft invloed op de hospitalisatieduur, immuniteit, mortaliteit, het ontstaan van bijkomende pathologieën, een intensievere hospitalisatie, … Het spreekt dan ook voor zich dat we ondervoeding ten allen tijde willen voorkomen. Een multidisciplinaire samenwerking, samen met een goede screening, zijn de sleutels tot succes. Hierin staat de patiënt centraal. Enerzijds heeft de diëtist een preventieve en signalerende functie, anderzijds een motiverende en coachende rol.

Voor de week van de diëtist hebben we dit jaar de focus gelegd op het uitwerken van educatiemateriaal. Dit materiaal geeft visueel weer wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om samen met ons te waken over de voedingstoestand van de gehospitaliseerde patiënt.

6 tips bij ondervoeding

Week Van De Dietist Banner

Gewoon versus verrijkte broodmaaltijd

Week Van De Dietist Banner 2

Verder willen we tijdens deze week de geriatrische patiënten in de watten leggen. Uit onderzoek kunnen we concluderen dat onder andere deze populatie extra kwetsbaar is naar ondervoeding toe. Om die reden trakteren we hen met een heerlijke huisbereide eiwitrijke cake. We willen dan ook de keuken bedanken voor hun hulp, want ook zij hebben een belangrijke sleutelfunctie binnen de multidisciplinaire samenwerking om ondervoeding binnen Az Damiaan collectief aan te pakken.