!i

Az Damiaan

Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
info@azdamiaan.be

Algemeen 059 41 40 40
Afspraak 059 41 40 60
Routebeschrijving

Werelddag van het bedplassen

07 mei 2019 | gezondheidstips

Uit recent onderzoek is gebleken dat er heel wat misvattingen bestaan over bedplassen, een aandoening die onvoldoende wordt erkend en verkeerd wordt begrepen door de maatschappij en professionals in de gezondheidszorg.

Drogenachten Banner

Bedplassen, ook bekend als enuresis, is het ongewild urineverlies tijdens de slaap bij kinderen van ouder dan 5 jaar. In de meeste gevallen is bedplassen het gevolg van een te hoge urineproductie 's nachts of een verminderde blaascapaciteit. Het niet wakker worden kan ook een oorzaak zijn. Bedplassen heeft geen psychologische oorzaak. Bedplassen komt vaak voor bij kinderen: 5 à 10% van de 7-jarigen plast regelmatig in bed. Zelfs tieners en volwassen kunnen er nog last van hebben.

Veel misvattingen

Een vaak voorkomende misvatting is dat bedplassen een psychologische en niet zozeer pathofysiologische oorzaak heeft. Bovendien bleek uit het onderzoek dat niet alleen ouders maar ook zorgverleners daar zo over denken en dat de behandeling niet noodzakelijk strookt met de richtlijnen. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat er nieuwe onderwijsinitiatieven nodig zijn om de medische wereld, ouders en het grote publiek een beter inzicht te geven in bedplassen en het zorgaanbod te optimaliseren.

Bedplassen kan schaamtegevoelens en een laag zelfbeeld oproepen, wat veel patiënten verhindert om hulp te zoeken.

Volgens het nieuwe onderzoek meldden patiënten en hun zorgverleners dat bedplassen wordt gelinkt aan gedragsproblemen, zoals 'verlies van alertheid' (28%), 'verminderde concentratie op school' (29%) en slaapproblemen (21%), wat een nadelige invloed heeft op de schoolprestaties. Die gevolgen blijven vaak aanhouden omdat heel wat ouders in de eerste plaats hun levensstijl proberen te veranderen en zowat de helft van de ouders geen hulp vraagt bij kinderen van ouder dan vijf jaar. Decennialang werd gedacht dat bedplassen een onschuldige aandoening was die spontaan zou verdwijnen.

Bedplassen wordt nu gezien als een complexe aandoening die het gevolg is van diverse factoren, zoals stoornissen van de blaas en een te hoge urineproductie 's nachts.

Internationale dag van het bedplassen

De Internationale dag van het bedplassen werd gelanceerd om het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden behandeld. De Internationale dag van het bedplassen heeft elk jaar plaats op de laatste dinsdag van de maand mei en valt dit jaar op 28 mei 2019. Het thema is: 'Tijd voor actie', omdat men zich ervan bewust is dat er veel meer kan worden gedaan om kinderen die in hun bed plassen te diagnosticeren en te behandelen.

Meer informatie vindt u op www.worldbedwettingday.com en www.drogenachten.be