!i

Charter duurzaam ondernemen

Tijdens een academische zitting op 28 juni 2011 overhandigde West-Vlaams Provinciegouverneur Paul Breyne het jaarcertificaat 2011 van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen aan 52 bedrijven, waaronder Az Damaan..

Uitgangsprincipe van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is het vrijwillig streven naar continue verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu- en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Open communicatie en dialoog met alle relevante stakeholders maken deel uit van dit proces.