!i

Eerste oorkonde Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van bijna 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte voor het eerst een oorkonde uit aan de ziekenhuizen die binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject kozen om ervaringen van patiënten te meten via de Vlaamse Patiënten Peiling.

Ervaringen van patiënten in kaart brengen, is belangrijk om een goede zorg te kunnen leveren. 21 ziekenhuizen, waaronder het Az Damiaan, werden door het Vlaams Patiëntenplatform in de bloemen gezet.