!i

Parel van een vroedvrouw

Parel Van Een Vroedvrouw

Op de congresdag van de Unie van de Vlaamse vroedvrouwen in maart 2014 werd Caroline Brouckmeersch verkozen tot 'Parel van een vroedvrouw'.

Het toekennen van de 'Parel'-titel van Parel is een initiatief van het Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen.

Het waren haar collega's die Caroline Brouckmeersch (adjunct-hoofdverpleegkundige op de dienst Materniteit) kandidaat stelden om mee te dingen naar de Parel. "Ik was verrast, echt, en ik apprecieer dit dan ook enorm. Waarom ik de prijs won? Ik probeer altijd mensen enthousiast te maken en te motiveren voor nieuwe projecten. Ik ben zelf altijd enthousiast, dat slaat kennelijk aan", aldus Caroline na het behalen van deze lovenswaardige erkenning.