!i

Boorgat-Energie-Opslag veld

Het ziekenhuis is uitgerust met een BEO-veld (BoorgatEnergieOpslag veld). De techniek die hier wordt toegepast, is als het ware een grote verticale warmtewisselaar die in de grond wordt gevormd.

De warmtewisselaar bestaat een groot aantal leidingen (zo’n 100-tal) in lusvorm in de grond geboord. De energie-uitwisseling van warmte of koude komt tot stand via een hydraulisch gesloten circuit in combinatie met de lokale temperatuur van de grond. Het rendement behaalt men tijdens de zomer omdat koude wordt onttrokken uit de grond. Hierdoor warmt de grond op, die warmte wordt dan weer ingezet om tijdens de winter extra capaciteit aan warmte te kunnen leveren. Via 3 warmtepompen wordt dan de benodigde thermische energie uit het BEO –veld onttrokken en omgezet in warm water of warme lucht. Voor de opwekking van warmte voldoen we aan een gemeten COP van 4 terwijl de equivalent voor koude opwekking oploopt tot 40.

Het ziekenhuis bespaart zo tot 41% CO2 ten aanzien van een klassiek systeem of zo’n 316 ton CO2 uitstoot per jaar.